Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKTEM - TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2010/2011
Programplanen är fastställd 2010-02-28 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -10 t o m aug -11

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 TMS150 0103 E 1) Statistisk databehandling, Projekt 7,5
0854 UMF012 0107  1) Cell biology, bioinformatics and systems biology, basic course, Tentamen 10,0 22/10-2010 fm V 13/01-2011 fm V Kontakta examinator
0854 UMF012 0207 S Cell biology, bioinformatics and systems biology, basic course, Tentamen 5,0 29/10-2010 fm V Ändring 10/01-2011 fm V 17/08-2011 fm V
Rekommenderade kurser
32 ESS017 0107  2) Reglerteknik, Tentamen 5,5 16/10-2010 fm V 11/01-2011 fm M 18/08-2011 em V
32 ESS017 0207 S Reglerteknik, Konstruktionsövning + lab 2,0
42 MTF052 0106  Strömningsmekanik, Tentamen 6,0 22/10-2010 fm M 12/01-2011 fm M 19/08-2011 fm M
42 MTF052 0206 S Strömningsmekanik, Laboration 1,5
37 TDA381 0105  Parallell programmering, Tentamen 4,5 23/10-2010 fm M 17/08-2011 fm M
37 TDA381 0205 S Parallell programmering, Laboration 3,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 DAT036 0109  Datastrukturer, Laboration 1,5
37 DAT036 0209 S Datastrukturer, Tentamen 6,0 17/12-2010 fm V 29/04-2011 fm M 18/08-2011 fm M
Rekommenderade kurser
32 ESS115 0100 E Elektriska nät och system, Tentamen 7,5 13/12-2010 fm H 29/04-2011 fm M 23/08-2011 fm M
37 TDA550 0104  Objektorienterad programvaruutveckling, forts.kurs, Tentamen 4,5 13/12-2010 fm M 26/04-2011 fm V
37 TDA550 0204 S Objektorienterad programvaruutveckling, forts.kurs, Laboration 3,0
11 TMA947 0103  Optimeringslära, grundkurs, Laboration 1,5
11 TMA947 0203 S Optimeringslära, grundkurs, Tentamen 6,0 13/12-2010 fm V 26/04-2011 fm V 25/08-2011 fm V

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 TDA357 0106  Databaser, Tentamen 4,5 15/03-2011 fm M
37 TDA357 0206 S Databaser, Laboration 3,0
Rekommenderade kurser
11 TMA372 0101 E Partiella differentialekvationer, grundkurs, Tentamen 7,5 14/03-2011 fm V 04/06-2011 fm V 24/08-2011 fm V

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 MVE345 0110 E Miljö och matematisk modellering, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator

 
EXAMENSARBETE
88 FUFX02 0106  Kandidatarbete vid Fundamental fysik, del A, Projekt 0.0      
17 FUFX02 0206  Kandidatarbete vid Fundamental fysik, del B, Projekt 15.0      
88 MVEX01 0106  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
11 MVEX01 0206  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 TIFX02 0106  Kandidatarbete vid Teknisk fysik, del A, Projekt 0.0      
16 TIFX02 0206  Kandidatarbete vid Teknisk fysik, del B, Projekt 15.0      

1) Alternativobligatorisk
2) Endast en av kurserna SSY051 och ESS017 får tillgodoräknas i examen.
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.