Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKTFY - TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2010/2011
Programplanen är fastställd 2010-02-28 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -10 t o m aug -11

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
17 FFM232 0100 E Vektorfält och klassisk fysik, Tentamen 4,5 19/10-2010 fm M 10/01-2011 em M 25/08-2011 em V
11 MVE025 0105 E Komplex matematisk analys, Tentamen 6,0 22/10-2010 fm V 13/01-2011 em V 17/08-2011 fm V
16 TIF080 0105 * Experimentell fysik 1 - mätteknik, del A, Laboration 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 EEF031 0194 E Elektromagnetisk fältteori, Tentamen 7,5 15/12-2010 em M 26/04-2011 em V 26/08-2011 fm M
32 ESS115 0100 E Elektriska nät och system, Tentamen 7,5 13/12-2010 fm H 29/04-2011 fm M 23/08-2011 fm M
16 TIF080 0105 * Experimentell fysik 1 - mätteknik, del A, Laboration 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
16 FFY091 0194  Optik, Tentamen 4,5 16/03-2011 fm M 11/01-2011 em M 16/08-2011 em V
16 FFY091 0294 S Optik, Laboration 1,5
11 MVE030 0105 E Fourieranalys, Tentamen 6,0 19/03-2011 fm V 15/01-2011 fm V 25/08-2011 fm V
16 TIF080 0205  Experimentell fysik 1 - mätteknik, del B, Laboration 3,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
32 ERE091 0194 E 1) Reglerteknik, Tentamen 4,5 25/05-2011 fm V 11/01-2011 fm M 18/08-2011 em V
42 MHA081 0100 E 2) Hållfasthetslära, Tentamen 4,5 30/05-2011 fm M 11/01-2011 fm M 20/08-2011 em V
16 TIF075 0105 E Miljöfysik, Projekt 4,5
16 TIF080 0305 S Experimentell fysik 1 - mätteknik, del C, Projekt 3,0
11 TMA321 0194 E Matematisk statistik, Tentamen 4,5 23/05-2011 em V 12/01-2011 em V 15/08-2011 fm V


1) Alternativobligatorisk mot MHA081. Samläses delvis med SSY051 på Z2.
2) Alternativobligatorisk mot ERE091
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.