Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKKEF - KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2010/2011
Programplanen är fastställd 2010-02-28 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -10 t o m aug -11
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
47 KVM091 0109  Termodynamik, Tentamen 5,5 19/10-2010 fm V 14/01-2011 em V 25/08-2011 fm M
47 KVM091 0209 S Termodynamik, Laboration 2,0
11 MVE025 0105 E Komplex matematisk analys, Tentamen 6,0 22/10-2010 fm V 13/01-2011 em V 17/08-2011 fm V
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
16 FFY615 0103 E Elektrisk mätteknik och vågfysik, Tentamen 7,5 13/12-2010 em V 28/04-2011 fm V 19/08-2011 fm V
21 KAA060 0193 E 1) Transportprocesser, Tentamen 7,5 17/12-2010 fm H 29/04-2011 fm V 16/08-2011 fm V
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
21 KAA146 0106  Grundläggande kemiteknik, Tentamen 7,5 15/03-2011 em V 12/01-2011 fm M 22/08-2011 fm V
11 MVE030 0105 E Fourieranalys, Tentamen 6,0 19/03-2011 fm V 15/01-2011 fm V 25/08-2011 fm V
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
21 KAA146 0206 S Grundläggande kemiteknik, Projekt 3,0
47 KVM033 0104 E Energiteknik och miljö, Tentamen 6,0 23/05-2011 fm M 15/01-2011 fm M 17/08-2011 em V
32 SSY051 0107  Reglerteknik, Tentamen 5,5 25/05-2011 fm M 11/01-2011 fm M 18/08-2011 em V
32 SSY051 0207 S Reglerteknik, Laboration 2,0
1) Tentamenstiden är 5 timmar.
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: må 13 jul 2020.