Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKAUT - AUTOMATION OCH MEKATRONIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2010/2011
Programplanen är fastställd 2010-02-26 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -10 t o m aug -11

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 MVE090 0106  Matematisk statistik, Tentamen 6,0 18/10-2010 em V 13/01-2011 em V 23/08-2011 em V
11 MVE090 0206 S Matematisk statistik, Projekt 1,5
32 SSY046 0107  Systemkonstruktion, Tentamen 4,5 22/10-2010 fm V 11/01-2011 fm M 25/08-2011 fm M
32 SSY046 0207 S Systemkonstruktion, Laboration 3,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 SSY065 0106 E Industriautomation, Tentamen 7,5 17/12-2010 fm M 28/04-2011 em V 23/08-2011 fm M
45 TEK070 0106 E 1) Industriell ekonomi och samhällsutveckling, Tentamen 7,5 Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
44 PPU060 0106 E 1) Människa maskinsystem, Projekt 7,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 TEK075 0106 E 1) Arbetsorganisation, Tentamen 7,5 26/05-2011 fm V 14/01-2011 fm M 24/08-2011 fm V

 
EXAMENSARBETE
88 DATX02 0106  Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Projekt 0.0      
37 DATX02 0206  Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Projekt 15.0      
88 MCCX02 0106  Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del A, Projekt 0.0      
59 MCCX02 0206  Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 MTTX02 0106  Kandidatarbete vid Material- och tillverkningsteknik, del A, Projekt 0.0      
43 MTTX02 0206  Kandidatarbete vid Material- och tillverkningsteknik, del B, Projekt 15.0      
88 MVEX01 0106  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
11 MVEX01 0206  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 RRYX02 0106  Kandidatarbete vid Rymd- och geovetenskap, del A, Projekt 0.0      
75 RRYX02 0206  Kandidatarbete vid Rymd- och geovetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 SSYX02 0106  Kandidatarbete vid Signaler och system, del A, Projekt 0.0      
32 SSYX02 0206  Kandidatarbete vid Signaler och system, del B, Projekt 15.0      
88 TMEX02 0106  Kandidatarbete vid Tillämpad mekanik, del A, Projekt 0.0      
42 TMEX02 0206  Kandidatarbete vid Tillämpad mekanik, del B, Projekt 15.0      

1) Kan väljas bort om en obligatorisk förkunskapskurs behövs för önskat mastersprogram.
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.