Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPAUT - AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2010/2011
Programplanen är fastställd 2010-02-25 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -10 t o m aug -11

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
42 MTF240 0199 E Internal combustion engines, Tentamen 7,5 16/10-2010 fm M Kontakta examinator Kontakta examinator
42 TME120 0107  Engineering of automotive systems, Inlämningsuppgift 4,5
42 TME120 0207 S Engineering of automotive systems, Tentamen 3,0 21/10-2010 em M Kontakta examinator Kontakta examinator
Valfria kurser
42 TME046 0107 E Chalmers formula student, Projekt 15,0
42 TME110 0107 E Chalmers ecoMarathon, Projekt 15,0
Frivilliga kurser
32 ESS135 0101 E Computer introduction, Laboration 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
42 MMF062 0103  Vehicle dynamics, Projekt 4,5
42 MMF062 0203 S Vehicle dynamics, Tentamen 3,0 16/12-2010 fm H Kontakta examinator Kontakta examinator
42 TME200 0109 E Vehicle and traffic safety, Tentamen 7,5 13/12-2010 em M Kontakta examinator Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
Powertrain specialization
42 TME095 0107 E 1) Hybrid vehicles and control, Tentamen 7,5 15/03-2011 em M Kontakta examinator
Safety specialization
42 TME190 0109 E 1) Advanced active safety, Tentamen 7,5 12/03-2011 fm V Kontakta examinator
Vehicle Dynamics specialization
42 MTF235 0199 E 1) Road vehicle aerodynamics, Tentamen 7,5 18/03-2011 fm H Kontakta examinator

Läsperiod 4
Rekommenderade kurser
Powertrain specialization
42 MTF225 0198 E Internal combustion engines advanced, Tentamen 7,5 23/05-2011 fm H Kontakta examinator
Safety specialization
42 TME195 0109 E 2) Advanced passive safety, Tentamen 7,5 30/05-2011 fm V Kontakta examinator
Vehicle Dynamics specialization
42 TME101 0109  Advanced vehicle dynamics, Projekt 4,5
42 TME101 0209 S Advanced vehicle dynamics, Tentamen 3,0 26/05-2011 em M Kontakta examinator


1) Välj två
2) Kan väljas som obl kurs i st för Advanced active safety
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.