Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPAUT - AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2010/2011
Programplanen är fastställd 2010-02-25 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -10 t o m aug -11

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Rekommenderade kurser
42 TME175 0108 E Road vehicle aerodynamics advanced, Projekt 7,5
42 TME180 0108 * Automotive engineering project, Projekt 7,5
Safety specialization
42 TME165 0108 E Measurement techniques for automotive applications, Tentamen 7,5 21/10-2010 em M Kontakta examinator Kontakta examinator
Vehicle Dynamics specialization
42 TME165 0108 E Measurement techniques for automotive applications, Tentamen 7,5 21/10-2010 em M Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 2
Rekommenderade kurser
42 TME180 0108 *E Automotive engineering project, Projekt 7,5
Powertrain specialization
42 TME170 0108 E Powertrain mechanics, Tentamen 7,5 18/12-2010 fm V Kontakta examinator Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
42 TMEX04 0108  Masterexamensarbete vid Tillämpad mekanik, Examensarbete 30.0      
42 TMEX60 0109  Masterexamensarbete vid Tillämpad mekanik, del A, Examensarbete 30.0      
42 TMEX60 0209  Masterexamensarbete vid Tillämpad mekanik, del B, Examensarbete 30.0      

* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.