Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPISC - INNOVATIVE AND SUSTAINABLE CHEMICAL ENGINEERING, MSC PROGR Läsår: 2007/2008

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -07 t o m aug -08

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valfria kurser
21 KBT120 0107 E 1) Experimental design, Tentamen 7,5 27/10-2007 fm V 26/08-2008 fm V
21 KBT130 0107 E Cellulose technology, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KBT140 0107 E 1) Global chemical sustainability, Tentamen 7,5 23/10-2007 em M 18/01-2008 em V Kontakta examinator
21 KBT155 0107 E Preliminary plant design, Tentamen 7,5
21 KLI011 0107 E Food chemistry, Tentamen 7,5 22/10-2007 fm V Kontakta examinator Kontakta examinator
Frivilliga kurser
21 KBT115 0107 E 2) Advanced chemical reaction engineering, Projekt 7,5
21 KKM021 0195 E 2) Ekologi för tekniker, Tentamen 6,0

Läsperiod 2
Valfria kurser
44 IPE061 0103 E Risk management and safety, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
21 KSK041 0107 E Paper technology, Tentamen 7,5 20/12-2007 em M Kontakta examinator Kontakta examinator
47 KVM013 0107  1) Industrial energy systems, Laboration 1,5
47 KVM013 0207 S Industrial energy systems, Tentamen 6,0 19/12-2007 em M 28/03-2008 fm M Kontakta examinator
32 SSY160 0107  1) Digital control, Tentamen 5,0 20/12-2007 fm M 27/03-2008 em M 20/08-2008 fm V
32 SSY160 0207 S Digital control, Laboration 2,5
Frivilliga kurser
21 KBT135 0107 E 2) Waste management, Tentamen 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valfria kurser
21 KBT110 0107 E 1) Advanced chemical engineering and process analytical technology, Tentamen 7,5 12/03-2008 em M Kontakta examinator
21 KBT145 0107 E Biorefinary, Tentamen 7,5 10/03-2008 fm M Kontakta examinator
21 KLI031 0107 E Food technology, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KTK061 0107 E Pollution prevention, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
47 KVM071 0107  Design of industrial energy equipment, Laboration 1,5
47 KVM071 0207 S Design of industrial energy equipment, Tentamen 6,0 12/03-2008 em M Kontakta examinator

Läsperiod 4
Valfria kurser
45 CIK021 0107  Intellectual property strategies, Tentamen 4,5 Kontakta examinator 28/08-2008 em V
45 CIK021 0207 S Intellectual property strategies, Laboration 3,0
21 KAA102 0107 E 1) Advanced separation technology, Tentamen 7,5 29/05-2008 em M Kontakta examinator
21 KBT125 0107 E Heterogeneous processes, Tentamen 7,5 31/05-2008 fm V Kontakta examinator
21 KKM067 0107 E Ecodesign, Tentamen 7,5 30/05-2008 em M Kontakta examinator
21 KKR072 0107  1) Computional fluid dynamics for chemical engineers, Dugga 4,0 Kontakta examinator
21 KKR072 0207 S Computional fluid dynamics for chemical engineers, Projekt 3,5
21 KSK061 0104 E Sustainable process performance indicators, Tentamen 7,5 26/05-2008 em V 28/08-2008 em V
21 KTK011 0107 E Catalysis, Tentamen 7,5 28/05-2008 fm M Kontakta examinator
47 MEN115 0198 E Energy systems modelling and planning, Tentamen 7,5 26/05-2008 fm M 29/08-2008 fm V


1) 6 kurser är obligatoriskt
2) Andra året
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.