Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKMTL - KEMITEKNIK (INGENJÖRSEXAM.PÅ KEMIINGENJÖRSLINJEN) Läsår: 2007/2008

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -07 t o m aug -08

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valfria kurser
16 FTF145 0196 E Material science, structure and properties, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KKM021 0195 E Ekologi för tekniker, Tentamen 6,0
21 KKR031 0197 S Försöksplanering, Tentamen 6,0 15/01-2008 em V 26/08-2008 fm V

Läsperiod 2
Valfria kurser
45 IMA041 0101 E Industriell marknadsföring, Tentamen 7,5 20/12-2007 fm H 28/03-2008 fm V 29/08-2008 fm V
0346 KBB056 0105 E Structural biochemistry, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KBT025 0105 E Polymer chemistry and physics, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KFK150 0195 E Applied optical spectroscopy, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
21 KTK095 0199 E Surface chemistry, Tentamen 7,5 20/12-2007 em V Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valfria kurser
21 KFK176 0106  Kolloid- och ytkemi, Tentamen 4,5 10/03-2008 fm V 16/01-2008 fm V 25/08-2008 em M
21 KFK176 0206 S Kolloid- och ytkemi, Laboration 1,5
21 KKM011 0197 E Environmental performance of chemical products, Tentamen 4,5
21 KLI021 0104 E Food microbiology, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
21 KPO040 0195 E Surface engineering, Tentamen 7,5 13/03-2008 fm V Kontakta examinator Kontakta examinator
47 KVM070 0195 E Design av energitekniska anläggningar, Tentamen 6,0 Kontakta examinator

Läsperiod 4
Valfria kurser
16 FFY331 0101 E Environmental measurement techniques, Inlämningsuppgift 7,5
45 IAR075 0199 E Industriell organisation E, Tentamen 7,5 29/05-2008 em V 16/01-2008 fm V 27/08-2008 em V
21 KAA011 0195 E Projektering av kemiska processanläggningar, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
21 KAA051 0104 E Matematisk modellering, Tentamen 7,5 31/05-2008 fm V 16/01-2008 fm V 25/08-2008 em M
21 KBT030 0105 E Metallorganisk koordinationskemi, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
21 KFK140 0195 E Tillämpad kvantkemi, Tentamen 6,0 Kontakta examinator
21 KKA020 0187 E Studieresa K, Studieresa 1,5
21 KKM060 0195 E Proj.kurs i miljö och energiteknik ur livscykelperspektiv, Projekt 6,0
21 KLI065 0199 E Food biotechnology, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
21 KOK075 0199 E Natural product chemistry, Tentamen 4,5 Kontakta examinator Kontakta examinator
21 KPO020 0184 E Polymer technology, advanced course, Tentamen 7,5 30/05-2008 em V
47 MEN115 0198 E Energy systems modelling and planning, Tentamen 7,5 26/05-2008 fm M 29/08-2008 fm V


* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.