Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »    | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPDSC - DATA SCIENCE OCH AI, MASTERPROGRAM Läsår: 2020/2021
DATA SCIENCE AND AI, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-21 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
30 FFR105 0199 E D Stokastiska optimeringsmetoder, Tentamen 7,5 28/10-2020 em J Ändring 04/01-2021 fm J 26/08-2021 fm J
16 FFR135 0100 E B+ Artificiella neurala nätverk, Tentamen 7,5 26/10-2020 fm L Ändring 05/01-2021 em J 19/08-2021 em J
11 MVE187 0117  Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik, Projekt 2,0
11 MVE187 0217 S Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik, Tentamen 5,5 29/10-2020 fm J Ändring 05/01-2021 fm J Ändring 26/08-2021 fm J Ändring
70 RRY025 0107 E C+ Bildbehandling, Tentamen 7,5 29/10-2020 em J Ändring 05/01-2021 em J 20/08-2021 em J
45 TEK650 0120 S D Strategisk ledning av teknisk innovation, Tentamen 7,5 29/10-2020 em J Ändring 07/01-2021 em L 18/08-2021 fm J
37 TIN093 0114 E A Algoritmer, Tentamen 7,5 24/10-2020 em L Ändring 05/01-2021 fm J Ändring 26/08-2021 em J
11 TMA265 0101 E Numerisk linjär algebra, Tentamen 7,5 27/10-2020 em J Ändring 07/01-2021 em J Ändring Kontakta examinator Ändring
11 TMA881 0101 E Högprestandaberäkning, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 2
Valbara kurser
37 DAT246 0114  Empirisk programvaruteknik, Inlämningsuppgift 2,5
37 DAT246 0214 S Empirisk programvaruteknik, Tentamen 5,0 11/01-2021 em L Ändring 08/04-2021 fm L 24/08-2021 em L
37 DAT450 0120 S A Maskininlärning för språkteknologi, Inlämningsuppgift 7,5
32 EEN020 0118  C Datorseende, Projekt 3,0
32 EEN020 0218 S C Datorseende, Inlämningsuppgift 4,5
11 MVE172 0120  Grundläggande stokastiska processer och finansiella tillämpningar, Laboration 3,0
11 MVE172 0220 S Grundläggande stokastiska processer och finansiella tillämpningar, Tentamen 4,5 05/12-2020 fm J Ändring 07/04-2021 fm J 24/08-2021 em J Ändring
11 MVE190 0108 E Linjära statistiska modeller, Tentamen 7,5 12/01-2021 em J Ändring 08/04-2021 em J Ändring 19/08-2021 em J Ändring
32 SSY130 0107 S D Tillämpad signalbehandling, Tentamen 7,5 13/01-2021 em J Ändring 07/04-2021 em J 24/08-2021 em J
37 TDA251 0107 E C Algoritmer, fortsättningskurs, Projekt 7,5
37 TDA357 0106  D+ Databaser, Tentamen 4,5 13/01-2021 em J Ändring 19/03-2021 fm J Ändring 26/08-2021 em J
37 TDA357 0206 S D+ Databaser, Laboration 3,0
37 TDA507 0113 E A Beräkningsmetoder inom bioinformatik, Inlämningsuppgift 7,5
37 TDA596 0107  C Distribuerade system, Tentamen 6,0 12/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 em J 18/08-2021 fm J
37 TDA596 0207 S C Distribuerade system, Laboration 1,5
45 TEK655 0120  Teknikbaserat entreprenörskap, Projekt 6,0
45 TEK655 0220 S Teknikbaserat entreprenörskap, Tentamen 1,5 12/01-2021 fm J Ändring 07/04-2021 fm J 17/08-2021 em L
11 TMA521 0197 E Storskalig optimering, Tentamen 7,5 15/01-2021 em J Ändring 08/04-2021 fm J Ändring 24/08-2021 em J Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
37 DATX05 0108  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0109  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0209  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Examensarbete 30.0      
11 MVEX03 0108  Masterexamensarbete vid Matematiska vetenskaper, Examensarbete 30.0      
11 MVEX60 0109  Masterexamensarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Examensarbete 30.0      
11 MVEX60 0209  Masterexamensarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Examensarbete 30.0      

* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.