Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan för kull 2020/2021 »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPHPC - HÖGPRESTERANDE DATORSYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2020/2021
HIGH-PERFORMANCE COMPUTER SYSTEMS, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-21 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 DAT105 0107  A Datorarkitektur, Projekt 1,5
37 DAT105 0207 S A Datorarkitektur, Tentamen 6,0 26/10-2020 em J Ändring 05/01-2021 fm J 17/08-2021 em J
37 DAT400 0119  B+ Hög-prestanda parallell programmering, Laboration 3,0
37 DAT400 0219 S B+ Hög-prestanda parallell programmering, Tentamen 4,5 28/10-2020 em J Ändring 04/01-2021 fm J 23/08-2021 fm J
Valbara kurser
45 TEK650 0120 S 1) 2)  D Strategisk ledning av teknisk innovation, Tentamen 7,5 29/10-2020 em J Ändring 07/01-2021 em L 18/08-2021 fm J

Läsperiod 2
Valbara kurser
37 DAT246 0114  Empirisk programvaruteknik, Inlämningsuppgift 2,5
37 DAT246 0214 S Empirisk programvaruteknik, Tentamen 5,0 11/01-2021 em L Ändring 08/04-2021 fm L 24/08-2021 em L
37 DAT278 0119  1) 3)  A+ Hållbar databehandling, Laboration 1,5
37 DAT278 0219 S 1) 3)  A+ Hållbar databehandling, Tentamen 6,0 14/01-2021 em J Ändring 09/04-2021 fm J 19/08-2021 fm J
32 EEN020 0118  C Datorseende, Projekt 3,0
32 EEN020 0218 S C Datorseende, Inlämningsuppgift 4,5
45 ENM130 0112 E B Hantering av intressenter för hållbar utveckling, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
16 FKA121 0199 E D Beräkningsfysik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
59 MCC155 0120  C Kvantdatorer och kvantberäkningar, Inlämningsuppgift 2,0
59 MCC155 0220 S C Kvantdatorer och kvantberäkningar, Tentamen 5,5 13/01-2021 fm J Ändring 07/04-2021 em J 28/08-2021 fm J
37 TDA362 0117  1) 4)  D+ Computer graphics, Tentamen 6,0 15/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 em J 24/08-2021 em J
37 TDA362 0217 S 1) 4)  D+ Computer graphics, Laboration 1,5
37 TDA507 0113 E A Beräkningsmetoder inom bioinformatik, Inlämningsuppgift 7,5
37 TDA596 0107  C Distribuerade system, Tentamen 6,0 12/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 em J 18/08-2021 fm J
37 TDA596 0207 S C Distribuerade system, Laboration 1,5
45 TEK655 0120  2) 5)  Teknikbaserat entreprenörskap, Projekt 6,0
45 TEK655 0220 S 2) 5)  Teknikbaserat entreprenörskap, Tentamen 1,5 12/01-2021 fm J Ändring 07/04-2021 fm J 17/08-2021 em L

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
37 DAT405 0119 E Introduktion till data science och AI, Inlämningsuppgift 7,5
37 EDA223 0117  1) 6)  B+ Realtidssystem, Tentamen 4,5 15/03-2021 fm J 10/06-2021 em J 17/08-2021 em L
37 EDA223 0217 S 1) 6)  B+ Realtidssystem, Laboration 3,0
37 EDA263 0107  C+ Datasäkerhet, Tentamen 6,0 19/03-2021 em J 08/06-2021 em J 25/08-2021 em J
37 EDA263 0207 S C+ Datasäkerhet, Laboration 1,5
37 EDA284 0118  3) 5)  D Parallell datorarkitektur, Projekt 1,5
37 EDA284 0218  3) 5)  D Parallell datorarkitektur, Tentamen 4,5 20/03-2021 fm J 09/06-2021 em J 20/08-2021 fm J
37 EDA284 0318 S 3) 5)  D Parallell datorarkitektur, Laboration 1,5
37 EDA344 0114  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA344 0214 S Datakommunikation, Tentamen 5,5 17/03-2021 em J 01/06-2021 fm J 16/08-2021 em J
16 FFR110 0199 E C Beräkningsbiologi, Tentamen 7,5 18/03-2021 em J 10/06-2021 fm J 25/08-2021 fm J
37 TDA233 0120  7)  B Algoritmer för maskininlärning och slutledning, Inlämningsuppgift 3,0
37 TDA233 0220 S 7)  B Algoritmer för maskininlärning och slutledning, Tentamen 4,5 16/03-2021 em J 10/06-2021 fm J 25/08-2021 fm J
37 TDA384 0117  A+ Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S A+ Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 16/03-2021 fm J 09/06-2021 fm J 23/10-2021 em J Ändring 23/10-2021 em J Ändring
37 TIN093 0114 E A+ Algoritmer, Tentamen 7,5 17/03-2021 fm J 26/08-2021 em J
30 TME285 0116 E Intelligenta agenter, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 DAT205 0108  4) 5)  Advanced computer graphics, Projekt 6,0
37 DAT205 0208 S 4) 5)  Advanced computer graphics, Projekt 1,5
37 DAT280 0112  C Parallell funktionell programmering, Tentamen 6,0 04/06-2021 fm J 10/10-2020 fm J Ändring 19/08-2021 em J
37 DAT280 0212 S C Parallell funktionell programmering, Laboration 1,5
37 DAT340 0117  7)  C Tillämpad maskininlärning, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 DAT340 0217 S 7)  C Tillämpad maskininlärning, Inlämningsuppgift 3,5
37 EDA423 0119  5) 6)  C Pålitliga realtidssystem, Inlämningsuppgift 4,0
37 EDA423 0219 S 5) 6)  C Pålitliga realtidssystem, Inlämningsuppgift 3,5
37 TDA283 0114 E Kompilatorkonstruktion, Projekt 7,5
30 TME290 0116 E B Autonoma robotar, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator


1) Obligatoriskt valbara: Välj minst 2 av dessa kurser (DAT278, EDA223, TDA362, TEK650): 2 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: TEK650 ska läsas före TEK655 (TEK650, TEK655)
3) Rekommendation: DAT278 ska läsas före EDA284 (DAT278, EDA284)
4) Rekommendation: TDA362 ska läsas före DAT205 (DAT205, TDA362)
5) Obligatoriskt valbara: Välj minst 2 av dessa kurser (DAT205, EDA284, EDA423, TEK655): 2 av kurserna krävs för examen
6) Rekommendation: EDA223 ska läsas före EDA423 (EDA223, EDA423)
7) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (DAT340, TDA233)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.