Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan för kull 2020/2021 »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSOF - SOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY - UTVECKLING OCH IMPLEMENTERING AV MJUKVARA, MASTERPROGRAM Läsår: 2020/2021
SOFTWARE ENGINEERING AND TECHNOLOGY, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-21 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 DAT231 0114  Requirements engineering, Projekt 3,5
37 DAT231 0214 S Requirements engineering, Hemtentamen 4,0
37 DAT321 0116  C+ Mjukvarukvalitet, Inlämningsuppgift 3,0
37 DAT321 0216 S C+ Mjukvarukvalitet, Tentamen 4,5 29/10-2020 em L Ändring 07/01-2021 em L Kontakta examinator Ändring
Valbara kurser
37 TDA384 0117  1) 2)  C Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S 1) 2)  C Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 24/10-2020 em J Ändring 16/03-2021 fm J Ändring 09/06-2021 fm J Ändring
37 TDA497 0112  1) 3) 4)  Interaction design methodology, Hemtentamen 4,0
37 TDA497 0212 S 1) 3) 4)  Interaction design methodology, Projekt 3,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 DAT246 0114  Empirisk programvaruteknik, Inlämningsuppgift 2,5
37 DAT246 0214 S Empirisk programvaruteknik, Tentamen 5,0 11/01-2021 em L Ändring 08/04-2021 fm L 24/08-2021 em L
45 TEK366 0116  C Project management, Tentamen 1,5 Kontakta examinator 07/04-2021 em J 17/08-2021 fm J
45 TEK366 0216  C Project management, Inlämningsuppgift 3,0
45 TEK366 0316 S C Project management, Inlämningsuppgift 3,0
Valbara kurser
37 TDA580 0104 E 1) 3) 5)  Gameplay design, Projekt 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
37 DAT220 0109  1) 6)  Advanced software architecture, Tentamen 5,0 18/03-2021 fm L 09/06-2021 fm L 23/08-2021 em L
37 DAT220 0209 S 1) 6)  Advanced software architecture, Projekt 2,5
37 DAT240 0110  1) 7)  Programvaruspråksteknik för domänspecifika språk, Tentamen 3,0 17/03-2021 fm L 09/06-2021 em L 16/08-2021 em L
37 DAT240 0210 S 1) 7)  Programvaruspråksteknik för domänspecifika språk, Projekt 4,5
37 DAT405 0119 E 1) 8)  Introduktion till data science och AI, Inlämningsuppgift 7,5
37 DAT420 0119  1) 3) 4)  Människa - dator interaktion, Inlämningsuppgift 4,5
37 DAT420 0319 S 1) 3) 4)  Människa - dator interaktion, Projekt 3,0
37 EDA223 0117  1) 2)  B+ Realtidssystem, Tentamen 4,5 15/03-2021 fm J 10/06-2021 em J 17/08-2021 em L
37 EDA223 0217 S 1) 2)  B+ Realtidssystem, Laboration 3,0
37 EDA263 0107  1) 9)  C+ Datasäkerhet, Tentamen 6,0 19/03-2021 em J 08/06-2021 em J 25/08-2021 em J
37 EDA263 0207 S 1) 9)  C+ Datasäkerhet, Laboration 1,5
37 EDA344 0114  1) 9)  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA344 0214 S 1) 9)  Datakommunikation, Tentamen 5,5 17/03-2021 em J 01/06-2021 fm J 16/08-2021 em J
37 TDA384 0117  A+ Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S A+ Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 16/03-2021 fm J 09/06-2021 fm J 23/10-2021 em J Ändring 23/10-2021 em J Ändring
37 TIN093 0114 E 1) 8)  A+ Algoritmer, Tentamen 7,5 17/03-2021 fm J 26/08-2021 em J

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 DAT157 0114  1) 3) 4)  A+ Design av användarupplevelser, Laboration 2,0
37 DAT157 0214  1) 3) 4)  A+ Design av användarupplevelser, Inlämningsuppgift 2,0
37 DAT157 0314 S 1) 3) 4)  A+ Design av användarupplevelser, Projekt 3,5
37 DAT262 0118  1) 7)  Modellbaserad testning, Inlämningsuppgift 3,0
37 DAT262 0218 S 1) 7)  Modellbaserad testning, Tentamen 4,5 02/06-2021 fm L 09/10-2020 fm L 20/08-2021 em L
37 DAT280 0112  1) 2)  C Parallell funktionell programmering, Tentamen 6,0 04/06-2021 fm J 10/10-2020 fm J Ändring 19/08-2021 em J
37 DAT280 0212 S 1) 2)  C Parallell funktionell programmering, Laboration 1,5
37 DAT340 0117  1) 8)  C Tillämpad maskininlärning, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 DAT340 0217 S 1) 8)  C Tillämpad maskininlärning, Inlämningsuppgift 3,5
37 EDA397 0107  1) 6)  Agile development processes, Projekt 4,5
37 EDA397 0207 S 1) 6)  Agile development processes, Tentamen 3,0 01/06-2021 em L 10/10-2020 fm L 26/08-2021 em L
37 EDA491 0107  1) 9)  B+ Nätverkssäkerhet, Tentamen 6,0 31/05-2021 fm J 09/10-2020 em J 27/08-2021 em J
37 EDA491 0207 S 1) 9)  B+ Nätverkssäkerhet, Laboration 1,5
37 TDA283 0114 E Kompilatorkonstruktion, Projekt 7,5
37 TDA486 0107 E 1) 3)  B Human-centred design, Projekt 7,5
45 TEK237 0116 E 4)  C Social innovation och socialt entreprenörskap, Inlämningsuppgift 7,5

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valbara kurser
37 DAT306 0118 E Industriellt projekt i mjukvaruutveckling, Inlämningsuppgift 15,0


1) Obligatoriskt valbara: 15 hp av dessa kurser krävs för examen. (TDA497 och DAT157 har DAT420 som förkunskapskrav och skall därför läsas i årskurs 2) (DAT157, DAT220, DAT240, DAT262, DAT280, DAT340, DAT405, DAT420, EDA223, EDA263, EDA344, EDA397, EDA491, TDA384, TDA486, TDA497, TDA580, TIN093): 15.0 hp av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Mjukvara och realtidssystem (DAT280, EDA223, TDA384)
3) Rekommendation: Profil: Mjukvara och användarupplevelse (TDA497 och DAT157 har DAT420 som förkunskapskrav och skall därför läsas i årskurs 2) (DAT157, DAT420, TDA486, TDA497, TDA580)
4) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
5) Kursen innehåller tema MTS 3,0 hp
6) Rekommendation: Profil: Mjukvara, arkitektur, produkt- och processledning (DAT220, EDA397)
7) Rekommendation: Profil: Mjukvara och modellering (DAT240, DAT262)
8) Rekommendation: Profil: Mjukvara och algoritmer (DAT340, DAT405, TIN093)
9) Rekommendation: Profil: Mjukvara och säkerhet (EDA263, EDA344, EDA491)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.