Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPEES - INBYGGDA ELEKTRONIKSYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2020/2021
EMBEDDED ELECTRONIC SYSTEM DESIGN, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
37 DAT105 0107  1)  A Datorarkitektur, Projekt 1,5
37 DAT105 0207 S 1)  A Datorarkitektur, Tentamen 6,0 26/10-2020 em J Ändring 05/01-2021 fm J 17/08-2021 em J
37 DAT175 0109 * Fördjupning i elektroniksystem, Projekt 3,5
37 EDA093 0117  C+ Operativsystem, Tentamen 6,0 24/10-2020 fm J Ändring 04/01-2021 fm J 17/08-2021 em J
37 EDA093 0217 S C+ Operativsystem, Laboration 1,5
59 FKA196 0106 S B Grunderna i mikro- och nanoteknologi, Tentamen 7,5 26/10-2020 fm J Ändring 04/01-2021 em J Kontakta examinator
59 MCC055 0107 S C Optoelektronik, Tentamen 7,5 29/10-2020 em J Ändring 05/01-2021 em J 19/08-2021 fm J
59 MCC086 0111  2)  A+ Mikroelektronik, Tentamen 3,0 30/10-2020 fm J Ändring 04/01-2021 fm J 16/08-2021 fm J
59 MCC086 0211  2)  A+ Mikroelektronik, Projekt 3,0
59 MCC086 0311 S 2)  A+ Mikroelektronik, Inlämningsuppgift 1,5
59 MKM135 0104 S B+ Halvledarkomponenter, Tentamen 7,5 26/10-2020 fm J Ändring 07/01-2021 fm J 27/08-2021 em J
11 MVE136 0111  D Analys av stokastiska signaler, Tentamen 6,0 30/10-2020 fm J Ändring 04/01-2021 em J 16/08-2021 em J
11 MVE136 0211 S D Analys av stokastiska signaler, Laboration 1,5
59 RRY036 0111  B+ Elektromagnetiska vågor och komponenter, Laboration 1,5
70 RRY036 0211 S B+ Elektromagnetiska vågor och komponenter, Tentamen 6,0 26/10-2020 fm J Ändring 04/01-2021 em J 24/08-2021 em J
59 SSY085 0107 E 1)  D Konstruktion av mikrovågs- och fotoniksystem, Tentamen 7,5 30/10-2020 fm J Ändring 07/01-2021 fm J 18/08-2021 fm J
32 SSY121 0110 E 1)  A Introduktionskurs i kommunikationsteknik, Tentamen 7,5 28/10-2020 em J Ändring 05/01-2021 fm J 17/08-2021 fm J
37 TIN093 0114 E A Algoritmer, Tentamen 7,5 24/10-2020 em L Ändring 05/01-2021 fm J Ändring 26/08-2021 em J
20 VTA137 0119  Introduktion till audioteknik och akustik, Tentamen 5,0 27/10-2020 fm J Ändring 07/01-2021 fm J 27/08-2021 fm J
20 VTA137 0219 S Introduktion till audioteknik och akustik, Övning 2,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
37 DAT116 0111 E 1)  C+ Konstruktion av mixed-signal-system, Laboration 7,5
37 DAT175 0109 *E Fördjupning i elektroniksystem, Projekt 4,0
37 EDA234 0108 E 1)  C+ Digital konstruktion, projektkurs, Projekt 7,5
32 ENM061 0116  A+ Kraftelektroniska omvandlare, Tentamen 6,0 16/01-2021 em J Ändring 07/04-2021 em J 24/08-2021 em J
32 ENM061 0216 S A+ Kraftelektroniska omvandlare, Laboration 1,5
45 IBB137 0120  A Project management, Projekt 3,0
45 IBB137 0220 S A Project management, Tentamen 4,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
59 MCC100 0108 S A Fiberoptisk kommunikation, Tentamen 7,5 16/01-2021 em J Ändring 09/04-2021 em J 23/08-2021 em J
59 MCC121 0111  B+ Mikrovågsteknik, Laboration 1,5
59 MCC121 0211 S B+ Mikrovågsteknik, Tentamen 6,0 11/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 fm J 25/08-2021 em J
59 MCC125 0112 E C Projekt i trådlös kommunikation, Projekt 7,5
59 MKM105 0104 S 1)  B+ Grunder till byggsätt för mikrosystem, Tentamen 7,5 15/01-2021 em J Ändring 08/04-2021 fm J 27/08-2021 em J
59 MKM110 0104 S C Mikrosystemteknik, Tentamen 7,5 12/01-2021 fm J_DATA Ändring 07/04-2021 em J 26/08-2021 em J
70 RRY016 0112  D+ Rymdfysik och rymdteknik, Tentamen 6,0 13/01-2021 em J Ändring 09/04-2021 fm J 23/08-2021 em J
70 RRY016 0212 S D+ Rymdfysik och rymdteknik, Projekt 1,5
30 SJO955 0117 E 3)  Juridisk introduktionskurs, Tentamen 7,5 13/01-2021 fm L Ändring 09/04-2021 em L 24/08-2021 em L
32 SSY130 0107 S D Tillämpad signalbehandling, Tentamen 7,5 13/01-2021 em J Ändring 07/04-2021 em J 24/08-2021 em J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3

Läsperiod 4

 
EXAMENSARBETE
37 DATX05 0108  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0109  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0209  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Examensarbete 30.0      
59 MCCX04 0108  Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, Examensarbete 30.0      
59 MCCX60 0109  Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del A, Examensarbete 30.0      
59 MCCX60 0209  Masterexamensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del B, Examensarbete 30.0      

1) Rekommendation: Profilkurser - minst 3 av följande kurser ska läsas i årskurs 1 eller årskurs 2: DAT105, DAT116, EDA234, EDA223, MCC150, MKM105, SSY085, SSY121 (DAT105, DAT116, EDA234, MKM105, SSY085, SSY121)
2) Rekommendation: Ges på svenska. För D-studenter. (MCC086)
3) Rekommendation: Ges på svenska. Behandlar svensk lagstiftning. (SJO955)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.