Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2020/2021 »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSYS - SYSTEMTEKNIK, REGLERTEKNIK OCH MEKATRONIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2020/2021
SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-11 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 ESS101 0107  A+ Modellering och simulering, Tentamen 4,5 28/10-2020 fm L Ändring 07/01-2021 em J 23/08-2021 fm J
32 ESS101 0207 S A+ Modellering och simulering, Laboration 3,0
32 SSY165 0107  C+ Händelsediskreta system, Tentamen 5,0 24/10-2020 fm J Ändring 05/01-2021 fm J 27/08-2021 fm J
32 SSY165 0207 S C+ Händelsediskreta system, Laboration 2,5
Valbara kurser
32 EEN025 0118  1)  B Villkorsprogrammering och tillämpad optimering, Tentamen 5,0 26/10-2020 fm J Ändring 05/01-2021 fm J 24/08-2021 em J
32 EEN025 0218 S 1)  B Villkorsprogrammering och tillämpad optimering, Laboration 2,5
32 EEN050 0119  1)  C Robust och olinjär reglering, Tentamen 4,0 27/10-2020 em J Ändring 05/01-2021 em J 27/08-2021 fm J
32 EEN050 0219 S 1)  C Robust och olinjär reglering, Konstruktionsövning + lab 3,5
11 TMA947 0103  1)  Olinjär optimering, Laboration 1,5
11 TMA947 0203 S 1)  Olinjär optimering, Tentamen 6,0 29/10-2020 fm J Ändring 02/01-2021 fm J Ändring 17/08-2021 fm J Ändring
Frivilliga kurser
30 TME265 0113 E Förberedande kurs i Matlab, Projekt 3,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 SSY285 0111  A Design av linjära reglersystem, Konstruktionsövning + lab 3,0
32 SSY285 0211 S A Design av linjära reglersystem, Tentamen 4,5 11/01-2021 em J Ändring 07/04-2021 fm J 27/08-2021 fm J
Valbara kurser
32 EEN020 0118  C Datorseende, Projekt 3,0
32 EEN020 0218 S C Datorseende, Inlämningsuppgift 4,5
32 ENM061 0116  A+ Kraftelektroniska omvandlare, Tentamen 6,0 16/01-2021 em J Ändring 07/04-2021 em J 24/08-2021 em J
32 ENM061 0216 S A+ Kraftelektroniska omvandlare, Laboration 1,5
32 ENM100 0108 E D Kraftelektronik i elkraftsystemet, Tentamen 7,5 12/01-2021 em J Ändring 09/04-2021 fm J 25/08-2021 em J
16 FFR120 0199 E D+ Simulering av komplexa system, Projekt 7,5
70 KVM013 0107  D+ Industriella energisystem, Inlämningsuppgift 1,5
70 KVM013 0207 S D+ Industriella energisystem, Tentamen 6,0 13/01-2021 em J Ändring 08/04-2021 em J 17/08-2021 em J
30 MMA092 0107 E B+ Stelkroppsdynamik, Tentamen 7,5 14/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 fm J Ändring 27/08-2021 em J
30 MMF062 0103  D Fordonsdynamik, Projekt 4,5
30 MMF062 0203 S D Fordonsdynamik, Tentamen 3,0 12/01-2021 em J Ändring 07/04-2021 em J 17/08-2021 fm J
30 MMS050 0119  A+ Konstruktionsberäkningar med finita elementmetoden, Tentamen 4,5 13/01-2021 fm J_DATA Ändring 07/04-2021 fm J_DATA 25/08-2021 em J_DATA
30 MMS050 0219 S A+ Konstruktionsberäkningar med finita elementmetoden, Inlämningsuppgift 3,0
40 MPR271 0107 E 1)  C Simulering av produktionssystem, Projekt 7,5
32 SSY130 0107 S 1)  D Tillämpad signalbehandling, Tentamen 7,5 13/01-2021 em J Ändring 07/04-2021 em J 24/08-2021 em J
37 TDA417 0119  Datastrukturer och algoritmer, Laboration 3,0
37 TDA417 0219 S Datastrukturer och algoritmer, Tentamen 4,5 14/01-2021 em J Ändring 07/04-2021 em J 27/08-2021 em J Ändring
37 TDA567 0114  C Testning, felsökning och verifiering, Laboration 2,5
37 TDA567 0214 S C Testning, felsökning och verifiering, Tentamen 5,0 12/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 em J Kontakta examinator
45 TEK240 0107 E B+ Produktionslogistik, Tentamen 7,5 16/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 em J 24/08-2021 fm J Ändring
16 TIF155 0107 E B Dynamiska system, Tentamen 7,5 11/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 em J 18/08-2021 fm J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
32 ENM076 0118  A+ Elektriska drivsystem, Tentamen 4,5 17/03-2021 fm J 08/06-2021 em J 20/08-2021 em J
32 ENM076 0218 S A+ Elektriska drivsystem, Laboration 3,0
32 SSY098 0119  C Bildanalys, Projekt 3,5
32 SSY098 0219 S C Bildanalys, Laboration 4,0
32 SSY156 0115 S 1)  A Modellering och styrning av mekatroniska system, Konstruktionsövning + lab 7,5
32 SSY281 0118 E 1)  D Modellprediktiv reglering, Konstruktionsövning 7,5 09/06-2021 fm J 17/08-2021 fm J
32 SSY305 0113 E C+ Kommunikationssystem, Tentamen 7,5 18/03-2021 em J 10/06-2021 em J 16/08-2021 em J
37 TDA206 0101 E 1)  A Diskret optimering, Tentamen 7,5 17/03-2021 fm J 25/08-2021 em J Ändring
37 TDA233 0120  B Algoritmer för maskininlärning och slutledning, Inlämningsuppgift 3,0
37 TDA233 0220 S B Algoritmer för maskininlärning och slutledning, Tentamen 4,5 16/03-2021 em J 10/06-2021 fm J 25/08-2021 fm J
37 TIN093 0114 E A+ Algoritmer, Tentamen 7,5 17/03-2021 fm J 26/08-2021 em J
30 TME095 0107 E B El- och hybridfordon, Tentamen 7,5 19/03-2021 em J 08/06-2021 fm J 24/08-2021 fm J
30 TME285 0116 E Intelligenta agenter, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
32 SSY191 0118  C Modellbaserad utveckling av cyberfysiska system, Projekt 4,0
32 SSY191 0218  C Modellbaserad utveckling av cyberfysiska system, Inlämningsuppgift 2,0
32 SSY191 0318 S C Modellbaserad utveckling av cyberfysiska system, Projekt 1,5
Valbara kurser
32 ENM070 0107 E A+ Kraftelektroniska komponenter och deras tillämpningar, Tentamen 7,5 04/06-2021 em J 09/10-2020 em J 27/08-2021 em J
21 KBT110 0107 S C Avancerad kemiteknik och processanalytisk teknologi, Tentamen 7,5 05/06-2021 fm J Kontakta examinator 27/08-2021 fm J
59 MCC150 0118  A Konstruktion av DSP-system, Projekt 4,0
59 MCC150 0218 S A Konstruktion av DSP-system, Laboration 3,5
40 MPR213 0111 E B+ Robotteknik och automation, Tentamen 7,5 31/05-2021 fm J 10/10-2020 em J 19/08-2021 em J
11 MVE162 0115  Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering, Inlämningsuppgift 0,0
11 MVE162 0215 S Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering, Tentamen 7,5 31/05-2021 fm J 04/01-2021 fm J Ändring 18/08-2021 em J Ändring
11 MVE165 0107 S 1)  Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar, Tentamen 7,5 03/06-2021 fm J 26/08-2021 em J Ändring
32 SSY230 0108  1)  D Maskininlärning av dynamiska system med systemidentifiering, Tentamen 4,5 01/06-2021 em J 09/10-2020 em J Kontakta examinator
32 SSY230 0208 S 1)  D Maskininlärning av dynamiska system med systemidentifiering, Laboration 3,0
32 SSY345 0117 S 1)  B Sensorfusion och olinjär filtrering, Inlämningsuppgift 7,5
30 TME102 0111  B Fordonsdynamik, fortsättningskurs, del A, Tentamen 4,5 31/05-2021 fm J 09/10-2020 fm J 19/08-2021 fm J
30 TME102 0211 S B Fordonsdynamik, fortsättningskurs, del B, Projekt 3,0
30 TME290 0116 E B Autonoma robotar, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Frivilliga kurser
32 SSY240 0109 E Individuell kurs i systemteknik, reglerteknik och mekatronik 1, Projekt 4,5
32 SSY245 0109 E Individuell kurs i systemteknik, reglerteknik och mekatronik 2, Projekt 7,5


1) Obligatoriskt valbara: - (EEN025, EEN050, MPR271, MVE165, SSY130, SSY156, SSY230, SSY281, SSY345, TDA206, TMA947): 22.5 hp av kurserna krävs för examen
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.