Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2020/2021 »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPPDE - PRODUKTUTVECKLING, MASTERPROGRAM Läsår: 2020/2021
PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-11 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
45 IAR061 0107 E A+ Produktutveckling - organisation, ledning och styrning, Tentamen 7,5 26/10-2020 em J Ändring 07/01-2021 em J 17/08-2021 em J
40 PPU080 0107 E B Avancerad CAD, Tentamen 7,5 29/10-2020 fm J Ändring 04/01-2021 fm J 23/08-2021 em J
Valbara kurser
70 FFR160 0104 S B Hållbar utveckling, Tentamen 7,5 26/10-2020 fm J Ändring 04/01-2021 fm J 18/08-2021 fm J
40 MPR034 0111  1)  D Tillverkningsprocesser, fortsättningskurs, del A, Tentamen 6,0 27/10-2020 em J Ändring 05/01-2021 em J 17/08-2021 em J
40 MPR034 0211 S 1)  D Tillverkningsprocesser, fortsättningskurs, del B, Laboration 1,5
40 PPU111 0120  1)  Informationshantering i produktlivscykeln (PLM), Hemtentamen 3,0
40 PPU111 0220  1)  Informationshantering i produktlivscykeln (PLM), Laboration 1,5
40 PPU111 0320 S 1)  Informationshantering i produktlivscykeln (PLM), Projekt 3,0
40 PPU191 0117  1)  A Konstruktionsoptimering, Inlämningsuppgift 3,0
40 PPU191 0217 S 1)  A Konstruktionsoptimering, Tentamen 4,5 28/10-2020 fm J Ändring 07/01-2021 fm J 25/08-2021 fm J
Frivilliga kurser
30 TME265 0113 E Förberedande kurs i Matlab, Projekt 3,0

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
40 PPU085 0107 E D Produktplanering - behov och möjligheter, Tentamen 7,5 13/01-2021 em J Ändring 09/04-2021 em J 19/08-2021 em J
Valbara kurser
40 MMK221 0107 E 1)  B Funktionsbaserat materialval, Projekt 7,5
30 MMS050 0119  1)  A+ Konstruktionsberäkningar med finita elementmetoden, Tentamen 4,5 13/01-2021 fm J_DATA Ändring 07/04-2021 fm J_DATA 25/08-2021 em J_DATA
30 MMS050 0219 S 1)  A+ Konstruktionsberäkningar med finita elementmetoden, Inlämningsuppgift 3,0
45 MTT096 0113 E 1)  A Produktionsledning, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK020 0105 E 1)  B Plattformsutveckling och modularisering, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK261 0113  1)  C Industriell marknadsföring och inköp, Inlämningsuppgift 2,0
45 TEK261 0213 S 1)  C Industriell marknadsföring och inköp, Tentamen 5,5 12/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 fm J_DATA 17/08-2021 fm J_DATA
Frivilliga kurser
40 PPU140 0109 E B Konstruktionsmetodik - en översikt, Projekt 3,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
40 MPP126 0107  A+ Projekt i produktutveckling, Inlämningsuppgift 4,5
40 MPP126 0207 * A+ Projekt i produktutveckling, Projekt 3,0
Valbara kurser
45 IEK313 0119 E 1)  B Kvalitetsledning, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
40 MTT120 0116 E 1)  B Additiv tillverkning, Tentamen 7,5 18/03-2021 fm J 10/06-2021 fm J 16/08-2021 fm J
40 PPU231 0117  1)  C Service och underhåll för produktionssystem och produkter, Projekt 4,5
40 PPU231 0217 S 1)  C Service och underhåll för produktionssystem och produkter, Dugga 3,0
40 TME240 0111 E D+ Kompositmekanik, Tentamen 7,5 17/03-2021 fm J_DATA 09/06-2021 fm J_DATA 24/08-2021 fm J_DATA

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
40 MPP126 0207 *S A+ Projekt i produktutveckling, Projekt 7,5
Valbara kurser
45 IBB137 0120  1)  B Project management, Projekt 3,0
45 IBB137 0220 S 1)  B Project management, Tentamen 4,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
32 SSY261 0111  1)  D Konstruktion av mekatroniska system, Tentamen 3,0 01/06-2021 em J 09/10-2020 fm J 24/08-2021 em J
32 SSY261 0211 S 1)  D Konstruktion av mekatroniska system, Laboration 4,5
45 TEK195 0107 E 1)  D Produktionsstrategi, Tentamen 7,5 01/06-2021 em J 09/10-2020 fm J 26/08-2021 fm J
45 VTM081 0199 S 1)  D Livscykelanalys, Tentamen 7,5 03/06-2021 fm J 10/10-2020 fm J 26/08-2021 em J


1) Obligatoriskt valbara: - (IBB137, IEK313, MMK221, MMS050, MPR034, MTT096, MTT120, PPU111, PPU191, PPU231, SSY261, TEK020, TEK195, TEK261, VTM081): 22.5 hp av kurserna krävs för examen
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.