Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPENM - MATEMATIK OCH BERÄKNINGSVETENSKAP, MASTERPROGRAM Läsår: 2020/2021
ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-06 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
30 FFR105 0199 E D Stokastiska optimeringsmetoder, Tentamen 7,5 28/10-2020 em J Ändring 04/01-2021 fm J 26/08-2021 fm J
16 FFR135 0100 E B+ Artificiella neurala nätverk, Tentamen 7,5 26/10-2020 fm L Ändring 05/01-2021 em J 19/08-2021 em J
28 KBB032 0107 E B+ Biokemi och molekylärbiologi, Tentamen 7,5 28/10-2020 fm J Ändring 04/01-2021 em J 16/08-2021 em J
28 KMG060 0107 S C Systembiologi, Tentamen 7,5 24/10-2020 em J Ändring 07/01-2021 fm J 24/08-2021 em J
11 MVE065 0105 E Specialkurs teknisk matematik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
11 MVE187 0117  Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik, Projekt 2,0
11 MVE187 0217 S Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik, Tentamen 5,5 29/10-2020 fm J Ändring 05/01-2021 fm J Ändring 26/08-2021 fm J Ändring
11 MVE405 0113 E Individuellt projekt i matematik och matematisk statistik, Inlämningsuppgift 15,0
11 TMA265 0101 E Numerisk linjär algebra, Tentamen 7,5 27/10-2020 em J Ändring 07/01-2021 em J Ändring Kontakta examinator Ändring
11 TMA401 0101 E Funktionalanalys, Tentamen 7,5 28/10-2020 fm J Ändring 05/01-2021 em J Ändring 18/08-2021 fm J Ändring
40 TME235 0111 E C+ Solidmekanik, Tentamen 7,5 29/10-2020 em J Ändring 07/01-2021 em J 26/08-2021 fm J
11 TMS165 0104 E Stokastisk analys, Tentamen 7,5 27/10-2020 fm J Ändring 04/01-2021 em J Ändring 20/08-2021 fm J Ändring
11 TMV100 0103 E Integrationsteori, Tentamen 7,5 29/10-2020 fm J Ändring Kontakta examinator Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
11 MVE385 0112 E Projektkurs i matematisk och statistisk modellering, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
Valbara kurser
32 EEN020 0118  C Datorseende, Projekt 3,0
32 EEN020 0218 S C Datorseende, Inlämningsuppgift 4,5
70 ENM140 0114 E A Spelteori och rationalitet, Projekt 7,5
11 MVE080 0105 E Vetenskaplig visualisering, Inlämningsuppgift 7,5
11 MVE095 0106 E Optioner och matematik, Tentamen 7,5 09/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 fm J Ändring 24/08-2021 fm J Ändring
11 MVE140 0107 E Sannolikhetsteorins grunder, Tentamen 7,5 16/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 em J Ändring Kontakta examinator Ändring
11 MVE170 0107 E Grundläggande stokastiska processer, Tentamen 7,5 11/01-2021 em J Ändring 07/04-2021 fm J 24/08-2021 em J Ändring
11 MVE190 0108 E Linjära statistiska modeller, Tentamen 7,5 12/01-2021 em J Ändring 08/04-2021 em J Ändring 19/08-2021 em J Ändring
11 MVE510 0117  Introduktion till bioinformatik, Tentamen 5,0 14/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 em J 25/08-2021 fm J
11 MVE510 0217 S Introduktion till bioinformatik, Laboration 2,5
30 SJO955 0117 E Juridisk introduktionskurs, Tentamen 7,5 13/01-2021 fm L Ändring 09/04-2021 em L 24/08-2021 em L
16 TIF155 0107 E B Dynamiska system, Tentamen 7,5 11/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 em J 18/08-2021 fm J
11 TMA462 0101 E 1)  Waveletanalys, Tentamen 7,5
11 TMA521 0197 E Storskalig optimering, Tentamen 7,5 15/01-2021 em J Ändring 08/04-2021 fm J Ändring 24/08-2021 em J Ändring
11 TMA632 0101 E 1)  Partiella differentialekvationer, projektkurs, Tentamen 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
16 FFR110 0199 E C Beräkningsbiologi, Tentamen 7,5 18/03-2021 em J 10/06-2021 fm J 25/08-2021 fm J
11 MVE150 0107 E Algebra, Tentamen 7,5 19/03-2021 em J 08/06-2021 fm J 16/08-2021 fm J Ändring
11 MVE200 0108 E 1)  Design och analys av kliniska försök, Tentamen 7,5
11 MVE210 0108 E 1)  Linear mixed models for longitudinal data, Tentamen 7,5 18/03-2021 fm J 09/06-2021 fm J 25/08-2021 fm J Ändring
11 MVE326 0115  1)  Principer för statistisk slutledning, del A, Inlämningsuppgift 2,5
11 MVE326 0215 S 1)  Principer för statistisk slutledning, del B, Tentamen 5,0
32 SSY200 0108 E Elektromagnetiska beräkningar, Muntlig tentamen 7,5
37 TIN093 0114 E A+ Algoritmer, Tentamen 7,5 17/03-2021 fm J 26/08-2021 em J
11 TMA285 0101 E Finansiella derivat och partiella differentialekvationer, Tentamen 7,5 16/03-2021 fm J 10/06-2021 em J 27/08-2021 em J Ändring
11 TMS032 0118 E 1)  Försöksplanering och urvalsteori, Tentamen 7,5 17/03-2021 fm J 08/06-2021 em J 16/08-2021 em J Ändring

Läsperiod 4
Valbara kurser
11 MVE330 0109 E 1)  Stokastiska processer, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
11 TMA026 0101 E Partiella differentialekvationer fortsättningskurs, Tentamen 7,5 01/06-2021 fm J Kontakta examinator 18/08-2021 em J Ändring

 
EXAMENSARBETE
11 MVEX03 0108  Masterexamensarbete vid Matematiska vetenskaper, Examensarbete 30.0      
11 MVEX60 0109  Masterexamensarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Examensarbete 30.0      
11 MVEX60 0209  Masterexamensarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Examensarbete 30.0      

1) Ges vartannat år
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.