Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2020/2021 »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPDES - TEKNISK DESIGN, MASTERPROGRAM Läsår: 2020/2021
INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-11 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
40 PPU091 0120 E 1)  A Teknisk design: teori och forskning, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK266 0118  B+ Affärsdrivet strategiskt marknadsarbete, Tentamen 4,0 28/10-2020 em L Ändring 05/01-2021 em L 20/08-2021 em L
45 TEK266 0218 S B+ Affärsdrivet strategiskt marknadsarbete, Projekt 3,5
Valbara kurser
40 PPU185 0112 E 2) 3)  D+ Ergonomi: design för alla, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
45 IBB137 0120  2)  A Project management, Projekt 3,0
45 IBB137 0220 S 2)  A Project management, Tentamen 4,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
40 IMS010 0118 E 2)  B Design för hållbart beteende, Inlämningsuppgift 7,5
40 MMK221 0107 E B Funktionsbaserat materialval, Projekt 7,5
30 MMS050 0119  A+ Konstruktionsberäkningar med finita elementmetoden, Tentamen 4,5 13/01-2021 fm J_DATA Ändring 07/04-2021 fm J_DATA 25/08-2021 em J_DATA
30 MMS050 0219 S A+ Konstruktionsberäkningar med finita elementmetoden, Inlämningsuppgift 3,0
40 MPP036 0108 E 2) 3)  D Kognitiv ergonomi, Inlämningsuppgift 7,5
40 MPP111 0109 E 2)  A Undersökande form och formteori, Inlämningsuppgift 7,5
40 PPU010 0105 E D CAD för ytmodellering, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK261 0113  C Industriell marknadsföring och inköp, Inlämningsuppgift 2,0
45 TEK261 0213 S C Industriell marknadsföring och inköp, Tentamen 5,5 12/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 fm J_DATA 17/08-2021 fm J_DATA

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
37 DAT405 0119 E Introduktion till data science och AI, Inlämningsuppgift 7,5
45 IEK313 0119 E B Kvalitetsledning, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
40 MPP020 0102 E 2)  CAD för ytmodellering, avancerad kurs, Inlämningsuppgift 7,5
40 MTT120 0116 E B Additiv tillverkning, Tentamen 7,5 18/03-2021 fm J 10/06-2021 fm J 16/08-2021 fm J
40 PPU181 0119  2)  C Design för användarupplevelse, Tentamen 4,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
40 PPU181 0219 S 2)  C Design för användarupplevelse, Projekt 3,0
40 PPU231 0117  C Service och underhåll för produktionssystem och produkter, Projekt 4,5
40 PPU231 0217 S C Service och underhåll för produktionssystem och produkter, Dugga 3,0
45 TEK350 0109  D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Tentamen 6,0 19/03-2021 fm J 10/06-2021 fm J 27/08-2021 em J

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 DAT157 0114  3)  A+ Design av användarupplevelser, Laboration 2,0
37 DAT157 0214  3)  A+ Design av användarupplevelser, Inlämningsuppgift 2,0
37 DAT157 0314 S 3)  A+ Design av användarupplevelser, Projekt 3,5
45 IBB137 0120  2)  B Project management, Projekt 3,0
45 IBB137 0220 S 2)  B Project management, Tentamen 4,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
40 IMS015 0118 E 2)  D Avancerade användarstudier och användarinvolvering, Inlämningsuppgift 7,5
40 PPU101 0109 E 2)  C+ Fallstudier i form och tillverkningsteknik, Inlämningsuppgift 7,5
32 SSY261 0111  D Konstruktion av mekatroniska system, Tentamen 3,0 01/06-2021 em J 09/10-2020 fm J 24/08-2021 em J
32 SSY261 0211 S D Konstruktion av mekatroniska system, Laboration 4,5


1) Kursen innehåller tema MTS 5,0 hp
2) Obligatoriskt valbara: Välj minst fyra kurser. (IBB137, IMS010, IMS015, MPP020, MPP036, MPP111, PPU101, PPU181, PPU185): 30.0 hp av kurserna krävs för examen
3) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.