Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2020/2021 »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPCAS - KOMPLEXA ADAPTIVA SYSTEM, MASTERPROGRAM Läsår: 2020/2021
COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-20 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
30 FFR105 0199 E D Stokastiska optimeringsmetoder, Tentamen 7,5 28/10-2020 em J Ändring 04/01-2021 fm J 26/08-2021 fm J
16 FFR135 0100 E B+ Artificiella neurala nätverk, Tentamen 7,5 26/10-2020 fm L Ändring 05/01-2021 em J 19/08-2021 em J
Valbara kurser
28 KMG060 0107 S 1) 2)  C Systembiologi, Tentamen 7,5 24/10-2020 em J Ändring 07/01-2021 fm J 24/08-2021 em J
70 RRY025 0107 E 1) 2)  C+ Bildbehandling, Tentamen 7,5 29/10-2020 em J Ändring 05/01-2021 em J 20/08-2021 em J
30 TIF160 0107 E 1) 2)  C+ Humanoida robotar, Projekt 7,5
16 TIF290 0119 E 1) 2)  B Kvantmekanik, Tentamen 4,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
16 TIF295 0119 E 1) 2)  A Experimentella metoder inom modern fysik, Projekt 3,0
37 TIN093 0114 E 1) 2)  A Algoritmer, Tentamen 7,5 24/10-2020 em L Ändring 05/01-2021 fm J Ändring 26/08-2021 em J
11 TMA881 0101 E 1) 2)  Högprestandaberäkning, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
11 TMA947 0103  1) 2)  Olinjär optimering, Laboration 1,5
11 TMA947 0203 S 1) 2)  Olinjär optimering, Tentamen 6,0 29/10-2020 fm J Ändring 02/01-2021 fm J Ändring 17/08-2021 fm J Ändring
11 TMS165 0104 E 1) 2)  Stokastisk analys, Tentamen 7,5 27/10-2020 fm J Ändring 04/01-2021 em J Ändring 20/08-2021 fm J Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
16 FFR120 0199 E D+ Simulering av komplexa system, Projekt 7,5
16 TIF155 0107 E B Dynamiska system, Tentamen 7,5 11/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 em J 18/08-2021 fm J
Valbara kurser
70 ENM140 0114 E 1) 2)  A Spelteori och rationalitet, Projekt 7,5
16 FKA121 0199 E 1) 2)  D Beräkningsfysik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
30 MTF073 0120  1) 2)  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del A, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0220  1) 2)  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del B, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0320  1) 2)  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), del C, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF073 0420 S 1) 2)  D Beräkningsmetoder inom strömningsmekanik (CFD), Tentamen 3,0 15/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 em J 16/08-2021 em J
11 MVE095 0106 E 1) 2)  Optioner och matematik, Tentamen 7,5 09/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 fm J Ändring 24/08-2021 fm J Ändring
37 TDA251 0107 E 1) 2)  C Algoritmer, fortsättningskurs, Projekt 7,5
37 TDA507 0113 E 1) 2)  A Beräkningsmetoder inom bioinformatik, Inlämningsuppgift 7,5
16 TIF181 0118 E 1) 2)  B Forskning, innovation och entreprenörskap, Projekt 7,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
16 FFR110 0199 E C Beräkningsbiologi, Tentamen 7,5 18/03-2021 em J 10/06-2021 fm J 25/08-2021 fm J
Valbara kurser
11 MVE155 0107 E 1)  Statistisk slutledning, Tentamen 7,5 16/03-2021 em J Ändring 09/06-2021 fm J 17/08-2021 em J Ändring
37 TDA206 0101 E A Diskret optimering, Tentamen 7,5 17/03-2021 fm J 25/08-2021 em J Ändring
37 TDA233 0120  B Algoritmer för maskininlärning och slutledning, Inlämningsuppgift 3,0
37 TDA233 0220 S B Algoritmer för maskininlärning och slutledning, Tentamen 4,5 16/03-2021 em J 10/06-2021 fm J 25/08-2021 fm J
70 TIF150 0107 E 1)  B+ Informationsteori för komplexa system, Tentamen 7,5 19/03-2021 em J Kontakta examinator 19/08-2021 fm J
16 TIF320 0119 E 1)  C Beräkningsmetoder för material- och molekylfysik, Projekt 7,5
11 TMA285 0101 E 1)  Finansiella derivat och partiella differentialekvationer, Tentamen 7,5 16/03-2021 fm J 10/06-2021 em J 27/08-2021 em J Ändring
30 TME285 0116 E 1)  Intelligenta agenter, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 4
Valbara kurser
30 MTF271 0120  1)  C Turbulensmodellering, del A, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF271 0220  1)  C Turbulensmodellering, del B, Inlämningsuppgift 1,5
30 MTF271 0320 S 1)  C Turbulensmodellering, Tentamen 4,5 01/06-2021 fm J 09/10-2020 em J 17/08-2021 fm J
11 MVE165 0107 S 1)  Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar, Tentamen 7,5 03/06-2021 fm J 26/08-2021 em J Ändring
11 MVE441 0120  1)  Statistik för stora datamängder, Projekt 1,5
11 MVE441 0220 S 1)  Statistik för stora datamängder, Hemtentamen 6,0
16 TIF106 0111 E 1)  D Icke-jämviktsprocesser i fysik, kemi och biologi, Tentamen 7,5 01/06-2021 em J 09/10-2020 fm J 23/08-2021 fm J
16 TIF360 0120 E 1)  D Avancerad maskininlärning med neurala nätverk, Projekt 7,5
30 TME290 0116 E 1)  B Autonoma robotar, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
11 TMS016 0101 S 1)  Spatial statistik och bildanalys, Tentamen 7,5 02/06-2021 em J Ändring Kontakta examinator 25/08-2021 em J Ändring
11 TMS088 0117 E 1)  Finansiella tidsserier, Tentamen 7,5 04/06-2021 em J 02/01-2021 fm J Ändring 23/08-2021 fm J Ändring


1) Obligatoriskt valbara: - (ENM140, FKA121, KMG060, MTF073, MTF271, MVE095, MVE155, MVE165, MVE441, RRY025, TDA251, TDA507, TIF106, TIF150, TIF160, TIF181, TIF290, TIF295, TIF320, TIF360, TIN093, TMA285, TMA881, TMA947, TME285, TME290, TMS016, TMS088, TMS165): 22.5 hp av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Kursen läses normalt under årskurs två på masterprogrammet (ENM140, FKA121, KMG060, MTF073, MVE095, RRY025, TDA251, TDA507, TIF160, TIF181, TIF290, TIF295, TIN093, TMA881, TMA947, TMS165)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.