Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2020/2021 »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPALG - DATAVETENSKAP - ALGORITMER, PROGRAMSPRÅK OCH LOGIK, MASTERPROGRAM Läsår: 2020/2021
COMPUTER SCIENCE - ALGORITHMS, LANGUAGES AND LOGIC, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2019-02-21 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 DAT060 0106 E B Logik för datavetenskap, Tentamen 7,5 27/10-2020 em J Ändring 04/01-2021 em J 16/08-2021 em J
37 TIN093 0114 E A Algoritmer, Tentamen 7,5 24/10-2020 em L Ändring 05/01-2021 fm J Ändring 26/08-2021 em J
Valbara kurser
37 DAT105 0107  A Datorarkitektur, Projekt 1,5
37 DAT105 0207 S A Datorarkitektur, Tentamen 6,0 26/10-2020 em J Ändring 05/01-2021 fm J 17/08-2021 em J
37 DAT350 0117 E 1)  C Typer för bevis och program, Muntlig tentamen 7,5
37 TDA294 0117  1)  B Formella metoder i mjukvaruutveckling, Muntlig tentamen 5,0
37 TDA294 0217 S 1)  B Formella metoder i mjukvaruutveckling, Laboration 2,5
45 TEK650 0120 S D Strategisk ledning av teknisk innovation, Tentamen 7,5 29/10-2020 em J Ändring 07/01-2021 em L 18/08-2021 fm J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 DAT151 0112  B Programspråk, Tentamen 6,0 11/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 fm J 26/08-2021 em J
37 DAT151 0212 S B Programspråk, Laboration 1,5
Valbara kurser
37 DAT278 0119  A+ Hållbar databehandling, Laboration 1,5
37 DAT278 0219 S A+ Hållbar databehandling, Tentamen 6,0 14/01-2021 em J Ändring 09/04-2021 fm J 19/08-2021 fm J
37 DAT405 0119 E D Introduktion till data science och AI, Inlämningsuppgift 7,5
37 DAT415 0119  1)  A Beräkningsbarhet, Tentamen 4,5 13/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 fm J 18/08-2021 fm J
37 DAT415 0219 S 1)  A Beräkningsbarhet, Inlämningsuppgift 3,0
32 EEN020 0118  C Datorseende, Projekt 3,0
32 EEN020 0218 S C Datorseende, Inlämningsuppgift 4,5
37 TDA251 0107 E 1)  C Algoritmer, fortsättningskurs, Projekt 7,5
37 TDA352 0115  1)  D Kryptografi, Laboration 1,5
37 TDA352 0215 S 1)  D Kryptografi, Tentamen 6,0 15/01-2021 fm L Ändring 08/04-2021 fm J 27/08-2021 fm J
37 TDA362 0117  D+ Computer graphics, Tentamen 6,0 15/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 em J 24/08-2021 em J
37 TDA362 0217 S D+ Computer graphics, Laboration 1,5
37 TDA452 0111  C Funktionell programmering, Laboration 3,0
37 TDA452 0211 S C Funktionell programmering, Tentamen 4,5 16/01-2021 fm L Ändring 08/04-2021 em J
37 TDA507 0113 E A Beräkningsmetoder inom bioinformatik, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK655 0120  Teknikbaserat entreprenörskap, Projekt 6,0
45 TEK655 0220 S Teknikbaserat entreprenörskap, Tentamen 1,5 12/01-2021 fm J Ändring 07/04-2021 fm J 17/08-2021 em L

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
37 DAT340 0117  2)  B Tillämpad maskininlärning, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 DAT340 0217 S 2)  B Tillämpad maskininlärning, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT405 0119 E Introduktion till data science och AI, Inlämningsuppgift 7,5
37 DAT410 0119 E D Design av AI-system, Inlämningsuppgift 7,5
37 EDA223 0117  B+ Realtidssystem, Tentamen 4,5 15/03-2021 fm J 10/06-2021 em J 17/08-2021 em L
37 EDA223 0217 S B+ Realtidssystem, Laboration 3,0
37 EDA263 0107  C+ Datasäkerhet, Tentamen 6,0 19/03-2021 em J 08/06-2021 em J 25/08-2021 em J
37 EDA263 0207 S C+ Datasäkerhet, Laboration 1,5
37 TDA206 0101 E 1)  A Diskret optimering, Tentamen 7,5 17/03-2021 fm J 25/08-2021 em J Ändring
37 TDA233 0120  1) 2)  B Algoritmer för maskininlärning och slutledning, Inlämningsuppgift 3,0
37 TDA233 0220 S 1) 2)  B Algoritmer för maskininlärning och slutledning, Tentamen 4,5 16/03-2021 em J 10/06-2021 fm J 25/08-2021 fm J
37 TDA342 0110  1)  C Avancerad funktionell programmering, Laboration 4,5
37 TDA342 0210 S 1)  C Avancerad funktionell programmering, Tentamen 3,0 20/03-2021 fm J 23/08-2021 em J
30 TME285 0116 E Intelligenta agenter, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 DAT085 0107 E Datavetenskapligt projekt, Projekt 7,5
37 DAT235 0110 E Forskningsinriktad kurs inom data- och informationsteknik, Projekt 7,5
37 DAT280 0112  1)  C Parallell funktionell programmering, Tentamen 6,0 04/06-2021 fm J 10/10-2020 fm J Ändring 19/08-2021 em J
37 DAT280 0212 S 1)  C Parallell funktionell programmering, Laboration 1,5
37 DAT340 0117  C Tillämpad maskininlärning, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 DAT340 0217 S C Tillämpad maskininlärning, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT346 0119  A Tekniker för storskalig datahantering, Tentamen 4,0 02/06-2021 fm J 09/10-2020 fm J 20/08-2021 em J
37 DAT346 0219 S A Tekniker för storskalig datahantering, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT440 0120  1)  B Avancerade teman i maskininlärning, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT440 0220 S 1)  B Avancerade teman i maskininlärning, Tentamen 4,0 01/06-2021 em J 16/08-2021 em L
37 EDA491 0107  B+ Nätverkssäkerhet, Tentamen 6,0 31/05-2021 fm J 09/10-2020 em J 27/08-2021 em J
37 EDA491 0207 S B+ Nätverkssäkerhet, Laboration 1,5
37 TDA283 0114 E 1)  Kompilatorkonstruktion, Projekt 7,5
37 TDA602 0112  1)  A+ Språkbaserad datasäkerhet, Projekt 4,5
37 TDA602 0212 S 1)  A+ Språkbaserad datasäkerhet, Laboration 3,0
30 TME290 0116 E B Autonoma robotar, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator


1) Obligatoriskt valbara: Obligatoriskt valbara (DAT280, DAT350, DAT415, DAT440, TDA206, TDA233, TDA251, TDA283, TDA294, TDA342, TDA352, TDA602): 4 av kurserna krävs för examen
2) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (DAT340, TDA233)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.