Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKKMT - KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
CHEMICAL ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2019-02-06 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
21 KAA095 0104 S D+ Separations- och apparatteknik, Tentamen 6,0 30/10-2020 fm J Ändring 05/01-2021 fm J 19/08-2021 fm J
21 KAM010 0193 S A+ Analytisk kemi, Tentamen 4,5 28/10-2020 fm J Ändring 04/01-2021 fm J 20/08-2021 fm J
21 KTK106 0116  B+ Kolloider och polymerer, Tentamen 3,0 26/10-2020 fm J Ändring 07/01-2021 fm J 18/08-2021 em J
21 KTK106 0216 S B+ Kolloider och polymerer, Projekt 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
70 ENM160 0116 S C+ Energiteknik, Tentamen 4,5 16/01-2021 fm J Ändring 09/04-2021 fm J 27/08-2021 fm J
32 ESS217 0116  D+ Reglerteknik och mätteknik, Tentamen 4,5 13/01-2021 fm J Ändring 07/04-2021 fm J 25/08-2021 em J
32 ESS217 0216 S D+ Reglerteknik och mätteknik, Laboration 1,5
45 KKM051 0194 E 1)  B Kemisk miljövetenskap, Tentamen 4,5 11/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 fm J 20/08-2021 em J
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 * 2) 3)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 0,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
21 KBT201 0116  4)  A Produkter och processer i ett hållbart samhälle, Projekt 3,0
21 KBT201 0216 S 4)  A Produkter och processer i ett hållbart samhälle, Tentamen 4,5 17/03-2021 fm J 10/06-2021 em J 24/08-2021 em J
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 * 2) 3)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0

Läsperiod 4
Valbara kurser
21 KAA052 0115  5)  Matematisk modellering i kemitekniken, Projekt 3,0
21 KAA052 0215 S 5)  Matematisk modellering i kemitekniken, Tentamen 4,5 31/05-2021 fm J 10/10-2020 fm J 23/08-2021 fm J
21 KBT290 0116  5)  C+ Kemi och material, Tentamen 6,0 04/06-2021 fm J 09/10-2020 fm J 18/08-2021 fm J
21 KBT290 0216 S 5)  C+ Kemi och material, Laboration 1,5
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 *E 2) 3)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5

 
EXAMENSARBETE
88 BBTX01 0115  Kandidatarbete vid Biologi och bioteknik, del A, Projekt 0.0      
28 BBTX01 0215  Kandidatarbete vid Biologi och bioteknik, del B, Projekt 15.0      
88 KBTX10 0115  Kandidatarbete vid Kemi och kemiteknik, del A, Projekt 0.0      
21 KBTX10 0215  Kandidatarbete vid Kemi och kemiteknik, del B, Projekt 15.0      
88 MVEX01 0106  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
11 MVEX01 0206  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Projekt 15.0      

1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 4,5 hp
2) Rekommendation: Kursen rekommenderas för de som väljer mastersprogrammet Lärande och ledarskap, MPLOL (MVE370)
3) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
4) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
5) Obligatoriskt valbara: Valbarhet för studenter i årskurs 3 bland dessa kurser (KAA052, KBT290): 1 av kurserna krävs för examen
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.