Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKKMT - KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2020/2021
CHEMICAL ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2019-02-06 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -20 t o m aug -21

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
21 KVM091 0109  Termodynamik, Tentamen 5,5 26/10-2020 em J Ändring 05/01-2021 fm J 18/08-2021 em J
21 KVM091 0209 S Termodynamik, Laboration 2,0
11 TMA074 0115  Matematisk statistik, Projekt 1,5
11 TMA074 0215 S Matematisk statistik, Tentamen 6,0 28/10-2020 em J Ändring 04/01-2021 em J 16/08-2021 fm J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
21 KAA060 0193 S Transportprocesser, Tentamen 7,5 12/01-2021 fm J Ändring 08/04-2021 fm J 17/08-2021 fm J
11 TMA683 0115  Tillämpad matematik, Projekt 1,5
11 TMA683 0215 S Tillämpad matematik, Tentamen 6,0 16/01-2021 fm J Ändring 07/04-2021 fm J 19/08-2021 em J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
21 KAA146 0106  Grundläggande kemiteknik, Tentamen 7,5 17/03-2021 fm J 10/06-2021 fm J 23/08-2021 fm J
21 KFK053 0106  Fysikalisk kemi, Tentamen 6,0 15/03-2021 fm J 08/06-2021 em J 20/08-2021 fm J
21 KFK053 0206 S Fysikalisk kemi, Laboration 1,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
21 KAA146 0206 S Grundläggande kemiteknik, Projekt 3,0
21 KBT276 0119 S Kemisk reaktionsteknik, Tentamen 4,5 31/05-2021 fm J 10/10-2020 fm J 25/08-2021 fm J
21 KOK081 0112  Oorganisk och organisk kemi, Tentamen 6,0 02/06-2021 fm J 09/10-2020 em J 24/08-2021 fm J
21 KOK081 0212 S Oorganisk och organisk kemi, Laboration 1,5


* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.