Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2017/2018 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKTEM - TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2019/2020
ENGINEERING MATHEMATICS
Programplanen är fastställd 2019-02-06 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
16 FTF140 0195 E D+ Termodynamik och statistisk mekanik, Tentamen 7,5 01/11-2019 fm SB Ändring 07/01-2020 fm SB Ändring 25/08-2020 fm J
Valbara kurser
28 KBB032 0107 E 1)  Biokemi och molekylärbiologi, Tentamen 7,5 30/10-2019 fm H Ändring 07/01-2020 em M Ändring 17/08-2020 em J
30 MTF053 0119  1)  Strömningsmekanik, Tentamen 4,5 31/10-2019 fm M Ändring 09/01-2020 fm M Ändring 17/08-2020 fm J
30 MTF053 0219  1)  Strömningsmekanik, Laboration 1,5
30 MTF053 0319 S 1)  Strömningsmekanik, Konstruktionsövning 1,5
32 SSY051 0107  1)  D+ Reglerteknik, Tentamen 5,5 29/10-2019 em J 09/01-2020 em M Ändring 21/08-2020 em J
32 SSY051 0207 S 1)  D+ Reglerteknik, Laboration 2,0
11 TMA947 0103  Olinjär optimering, Laboration 1,5
11 TMA947 0203 S Olinjär optimering, Tentamen 6,0 31/10-2019 fm H Ändring 03/01-2020 fm SB_MU Ändring 18/08-2020 fm J Ändring

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 DAT038 0119  Datastrukturer och algoritmer, Laboration 3,0
37 DAT038 0219 S Datastrukturer och algoritmer, Tentamen 4,5 14/01-2020 em SB_MU Ändring 30/04-2020 fm DIST Ändring 20/08-2020 fm J
Valbara kurser
11 MVE095 0106 E Optioner och matematik, Tentamen 7,5 11/01-2020 fm SB_MU Ändring 08/04-2020 fm DIST Ändring 25/08-2020 fm J Ändring
37 TDA550 0104  1)  Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, Tentamen 4,5 17/01-2020 em M Ändring 30/04-2020 fm DIST Ändring 19/08-2020 fm J
37 TDA550 0204 S 1)  Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, Laboration 3,0

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
37 DAT326 0116  1)  Matematikens domänspecifika språk, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT326 0216 S 1)  Matematikens domänspecifika språk, Tentamen 4,0 17/03-2020 em H Ändring 25/08-2020 em J
11 MVE150 0107 E Algebra, Tentamen 7,5 20/03-2020 em SB Ändring 08/06-2020 fm J Ändring 19/08-2020 fm J Ändring
32 SSY305 0113 E 1)  C+ Kommunikationssystem, Tentamen 7,5 19/03-2020 em M Ändring 10/06-2020 em J 17/08-2020 em J
37 TDA357 0106  1)  Databaser, Tentamen 4,5 20/03-2020 fm H Ändring 08/06-2020 em J 27/08-2020 em J
37 TDA357 0206 S 1)  Databaser, Laboration 3,0
37 TDA384 0117  1)  A+ Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S 1)  A+ Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 17/03-2020 fm SB_MU Ändring 09/01-2020 em J 19/08-2020 em J
11 TMA372 0101 E Partiella differentialekvationer, grundkurs, Tentamen 7,5 16/03-2020 fm M Ändring 09/06-2020 em J Ändring 27/08-2020 fm J Ändring
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 * 2) 3)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
70 MVE346 0115  4)  Miljö och matematisk modellering, Projekt 2,5
70 MVE346 0215 S 4)  Miljö och matematisk modellering, Tentamen 5,0 02/06-2020 fm J_DATA 11/10-2019 fm SB_DATA Ändring 26/08-2020 fm J_DATA
Valbara kurser
32 SSY310 0113  1) 5)  Reglerteknik, Projekt 3,0
32 SSY310 0213 S 1) 5)  Reglerteknik, Tentamen 4,5 03/06-2020 em J Ändring 11/10-2019 em SB_MU Ändring 28/08-2020 fm J
40 TME061 0114  1) 5)  Hållfasthetslära och maskinelement, Konstruktionsövning 2,0
40 TME061 0214 S 1) 5)  Hållfasthetslära och maskinelement, Tentamen 5,5 03/06-2020 fm J 11/10-2019 em M Ändring 25/08-2020 fm J
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 *E 2) 3)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5

 
EXAMENSARBETE
88 MVEX01 0106  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
11 MVEX01 0206  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 TIFX04 0115  Kandidatarbete vid Fysik, del A, Projekt 0.0      
16 TIFX04 0215  Kandidatarbete vid Fysik, del B, Projekt 15.0      

1) Obligatoriskt valbara: - (DAT326, KBB032, MTF053, SSY051, SSY305, SSY310, TDA357, TDA384, TDA550, TME061): 2 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Kursen rekommenderas för de som avser läsa programmet MPLOL (MVE370)
3) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
4) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
5) Rekommendation: Kursen är rekommenderad att läsa under årskurs två (SSY310, TME061)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.