Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKTEM - TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2019/2020
ENGINEERING MATHEMATICS
Programplanen är fastställd 2019-02-06 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 MVE295 0109  Komplex analys, Tentamen 6,0 31/10-2019 fm SB_MU Ändring 09/01-2020 fm SB_MU Ändring 28/08-2020 em J
16 MVE295 0209 S Komplex analys, Inlämningsuppgift 1,5
11 TMS150 0103 E Statistisk databehandling, Projekt 7,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 EEF031 0194 E Elektromagnetisk fältteori, Tentamen 7,5 16/01-2020 em H Ändring 02/05-2020 em DIST Ändring 20/08-2020 em J
11 MVE550 0118  Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, Tentamen 6,0 18/01-2020 em H Ändring 08/04-2020 fm DIST Ändring 17/08-2020 fm J
11 MVE550 0218 S Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, Inlämningsuppgift 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
11 MVE030 0105 E Fourieranalys, Tentamen 6,0 20/03-2020 fm M Ändring 08/06-2020 fm J 25/08-2020 fm J
11 MVE505 0116 E Diskret matematik, Tentamen 4,5 17/03-2020 em H Ändring 10/06-2020 em J 26/08-2020 em J
45 TEK556 0119 E Industriell ekonomi, Tentamen 4,5 14/03-2020 em SB_MU Ändring 09/06-2020 em J 21/08-2020 em J

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 MVE162 0115  Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering, Inlämningsuppgift 0,0
11 MVE162 0215 S Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering, Tentamen 7,5 01/06-2020 fm J 07/01-2020 fm M Ändring 19/08-2020 em J Ändring
Valbara kurser
11 MVE165 0107 E 1)  Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
32 SSY310 0113  Reglerteknik, Projekt 3,0
32 SSY310 0213 S Reglerteknik, Tentamen 4,5 03/06-2020 em J Ändring 11/10-2019 em SB_MU Ändring 28/08-2020 fm J
40 TME061 0114  1)  Hållfasthetslära och maskinelement, Konstruktionsövning 2,0
40 TME061 0214 S 1)  Hållfasthetslära och maskinelement, Tentamen 5,5 03/06-2020 fm J 11/10-2019 em M Ändring 25/08-2020 fm J


1) Rekommendation: Kurserna behandlar centrala tillämpningar av teknisk matematik (MVE165, TME061)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.