Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKTEM - TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2019/2020
ENGINEERING MATHEMATICS
Programplanen är fastställd 2019-02-06 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 MVE230 0108 E Matematisk programvara, Inlämningsuppgift 4,5
11 TMA660 0193 E Linjär algebra och geometri, Tentamen 4,5 26/10-2019 em L 07/01-2020 em SB_MU Ändring 24/08-2020 em J
11 TMA970 0197 E Inledande matematisk analys, Tentamen 6,0 30/10-2019 fm L 09/01-2020 em SB_MU Ändring 28/08-2020 fm J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
16 FFM516 0113  Mekanik 1, Tentamen 3,0 14/01-2020 em M Ändring 06/04-2020 fm DIST Ändring 19/08-2020 fm J Ändring
11 MVE235 0108 E 1)  Matematisk orientering, Projekt 3,0
37 TIN213 0117  Programmeringsteknik, del A, Tentamen 3,0 Kontakta examinator 08/04-2020 fm DIST Ändring 21/08-2020 fm J
11 TMA976 0105 E Matematisk analys, fortsättning, Tentamen 6,0 17/01-2020 em SB_MU Ändring 07/04-2020 fm DIST Ändring 20/08-2020 fm J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
16 FFM516 0213 S Mekanik 1, Tentamen 4,5 19/03-2020 fm M Ändring 08/01-2020 em SB Ändring 18/08-2020 em J
11 MVE600 0119  Flervariabelanalys, Tentamen 6,0 14/03-2020 fm SB_MU Ändring 08/06-2020 fm J 25/08-2020 fm J
11 MVE600 0219 S Flervariabelanalys, Dugga 1,5
37 TIN213 0217  Programmeringsteknik, Laboration 0,0
37 TIN213 0317 S Programmeringsteknik, del B, Tentamen 3,0 Kontakta examinator 10/06-2020 fm J 26/08-2020 fm J

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 MVE302 0318  Sannolikhet och statistik, Tentamen 6,0 03/06-2020 fm J 11/10-2019 fm SB_MU Ändring 11/10-2019 fm SB_MU Ändring 18/08-2020 fm J
11 MVE302 0418 S Sannolikhet och statistik, Projekt 1,5
11 TMA672 0119  Linjär algebra och numerisk analys, Laboration 1,5
11 TMA672 0219 S Linjär algebra och numerisk analys, Tentamen 6,0 01/06-2020 em J 12/10-2019 fm SB_MU Ändring 27/08-2020 fm J


1) Kursen innehåller tema MTS 1,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.