Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2017/2018 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKTFY - TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2019/2020
ENGINEERING PHYSICS
Programplanen är fastställd 2019-02-06 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
16 FTF140 0195 E D+ Termodynamik och statistisk mekanik, Tentamen 7,5 01/11-2019 fm SB Ändring 07/01-2020 fm SB Ändring 25/08-2020 fm J
16 FUF040 0106 E C Kvantfysik, Inlämningsuppgift 6,0
Valbara kurser
16 TIF091 0119 * 1)  Experimentell fysik 2 - bas, Laboration 1,5
16 TIF096 0119 * 1)  Experimentell fysik 2 - tillägg, Laboration 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
16 TIF101 0119 E B+ Tillämpad kvantfysik, Tentamen 4,5 Kontakta examinator 02/05-2020 fm DIST Ändring 26/08-2020 em J
Valbara kurser
37 EDA452 0112  Grundläggande datorteknik, Tentamen 4,5 13/01-2020 fm H Ändring 16/03-2020 em SB_MU Ändring 20/08-2020 fm J
37 EDA452 0212 S Grundläggande datorteknik, Laboration 3,0
70 EEM021 0107  A Högfrekvensteknik, Tentamen 6,0 13/01-2020 em M Ändring 08/04-2020 fm DIST Ändring 18/08-2020 em J
59 EEM021 0207 S A Högfrekvensteknik, Laboration 1,5
16 FTF131 0100 E 2)  Matematisk fysik, Tentamen 4,5 13/01-2020 em M Ändring 08/04-2020 em DIST Ändring 24/08-2020 fm J
16 FUF045 0106 E 2)  Speciell relativitetsteori, Tentamen 4,5 15/01-2020 em M Ändring 06/04-2020 fm DIST Ändring 21/08-2020 fm J
11 MVE550 0118  Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, Tentamen 6,0 18/01-2020 em H Ändring 08/04-2020 fm DIST Ändring 17/08-2020 fm J
11 MVE550 0218 S Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, Inlämningsuppgift 1,5
70 RRY125 0111  C Modern astrofysik, Inlämningsuppgift 1,5
70 RRY125 0211 S C Modern astrofysik, Tentamen 6,0 14/01-2020 fm M Ändring 06/04-2020 em DIST Ändring 28/08-2020 em J
37 TDA417 0119  Datastrukturer och algoritmer, Laboration 3,0
37 TDA417 0219 S Datastrukturer och algoritmer, Tentamen 4,5 14/01-2020 em H Ändring 30/04-2020 fm DIST Ändring 20/08-2020 fm J
37 TDA550 0104  Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, Tentamen 4,5 17/01-2020 em M Ändring 30/04-2020 fm DIST Ändring 19/08-2020 fm J
37 TDA550 0204 S Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, Laboration 3,0
16 TIF091 0119 * 1)  Experimentell fysik 2 - bas, Laboration 1,5
16 TIF096 0119 * 1)  Experimentell fysik 2 - tillägg, Laboration 1,5
16 TIF096 0219 * 1)  Experimentell fysik 2 - tillägg, Projekt 1,5
11 TMA690 0194 E 2)  Partiella differentialekvationer, Tentamen 4,5 16/01-2020 fm SB_MU Ändring 08/04-2020 fm DIST Ändring 17/08-2020 em J
30 TME055 0106 E 2)  Strömningsmekanik, Tentamen 4,5 17/01-2020 em SB Ändring 06/04-2020 fm DIST Ändring 28/08-2020 em J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
16 FFY012 0113  C+ Fasta tillståndets fysik, Laboration 1,5
16 FFY012 0213 S C+ Fasta tillståndets fysik, Tentamen 6,0 19/03-2020 em H Ändring 10/06-2020 em J 20/08-2020 em J
Valbara kurser
16 TIF091 0219 S 1)  Experimentell fysik 2 - bas, Projekt 1,5
16 TIF096 0219 *S 1)  Experimentell fysik 2 - tillägg, Projekt 1,5
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 * 3) 4)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
16 FUF050 0106 E 5)  C+ Subatomär fysik, Tentamen 6,0 02/06-2020 fm J 11/10-2019 em SB_MU Ändring 27/08-2020 em J
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 *E 3) 4)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5

 
EXAMENSARBETE
88 EENX15 0117  Kandidatarbete vid Elektroteknik, del A, Projekt 0.0      
32 EENX15 0217  Kandidatarbete vid Elektroteknik, del B, Projekt 15.0      
88 MCCX02 0106  Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del A, Projekt 0.0      
59 MCCX02 0206  Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 MMSX20 0117  Kandidatarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
30 MMSX20 0217  Kandidatarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 MVEX01 0106  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
11 MVEX01 0206  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 SEEX15 0117  Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del A, Projekt 0.0      
70 SEEX15 0217  Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 TIFX04 0115  Kandidatarbete vid Fysik, del A, Projekt 0.0      
16 TIFX04 0215  Kandidatarbete vid Fysik, del B, Projekt 15.0      

1) Obligatoriskt valbara: en av kurserna måste väljas beroende på inriktning (TIF091, TIF096): 1 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Vid inriktning med TIF090 rekommenderas att två av följande kurser väljs (FTF131, FUF045, TMA690, TME055)
3) Rekommendation: Kursen rekommenderas för de som väljer masterprogrammet i Lärande och ledarskap, MPLOL (MVE370)
4) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
5) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.