Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKTFY - TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2019/2020
ENGINEERING PHYSICS
Programplanen är fastställd 2019-02-06 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 ESS116 0111 * Elektriska nät och system, Tentamen 1,5
16 FFM234 0117  Vektorfält och klassisk fysik, Tentamen 3,0 26/10-2019 fm SB_MU Ändring 07/01-2020 fm SB_MU Ändring 17/08-2020 em J
16 FFM234 0217 S Vektorfält och klassisk fysik, Projekt 1,5
11 MVE025 0105 E Komplex matematisk analys, Tentamen 6,0 31/10-2019 fm SB_MU Ändring 09/01-2020 fm SB_MU Ändring 28/08-2020 em J
16 TIF083 0119  Experimentell fysik 1 - mätteknik, Laboration 1,5
16 TIF083 0219  Experimentell fysik 1 - mätteknik, Projekt 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 EEF031 0194 E Elektromagnetisk fältteori, Tentamen 7,5 16/01-2020 em H Ändring 02/05-2020 em DIST Ändring 20/08-2020 em J
32 ESS116 0111 *E Elektriska nät och system, Tentamen 6,0 13/01-2020 em M Ändring 30/04-2020 fm DIST Ändring 21/08-2020 em J
16 TIF083 0419  Experimentell fysik 1 - mätteknik, Laboration 1,5

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
59 FFY091 0194  Optik, Tentamen 4,5 17/03-2020 em H Ändring 10/06-2020 em J 24/08-2020 em J
59 FFY091 0294 S Optik, Laboration 1,5
11 MVE030 0105 E Fourieranalys, Tentamen 6,0 20/03-2020 fm M Ändring 08/06-2020 fm J 25/08-2020 fm J
16 TIF083 0519  Experimentell fysik 1 - mätteknik, Studieresa 0,0
16 TIF083 0619 * Experimentell fysik 1 - mätteknik, Projekt 3,0

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
16 TIF075 0105 E 1)  Miljöfysik, Projekt 4,5
16 TIF083 0619 *S Experimentell fysik 1 - mätteknik, Projekt 1,5
11 TMA321 0194 E Matematisk statistik, Tentamen 4,5 01/06-2020 fm J 12/10-2019 em SB_MU Ändring 26/08-2020 em J
Valbara kurser
32 ERE091 0194 E 2)  Reglerteknik, Tentamen 4,5 03/06-2020 em J Ändring 11/10-2019 em SB_MU Ändring 28/08-2020 fm J
30 MHA081 0100 E 2)  Hållfasthetslära, Tentamen 4,5 04/06-2020 em J 11/10-2019 fm M Ändring 19/08-2020 fm J


1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 4,5 hp
2) Obligatoriskt valbara: En av kurserna måste väljas (ERE091, MHA081): 1 av kurserna krävs för examen
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.