Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2019/2020 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKITE - INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2019/2020
SOFTWARE ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2019-02-21 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 EDA433 0112  Grundläggande datorteknik, Tentamen 4,5 26/10-2019 fm M Ändring 13/01-2020 fm M Ändring 20/08-2020 fm J
37 EDA433 0212 S Grundläggande datorteknik, Laboration 3,0
37 TDA548 0116  Grundläggande programvaruutveckling, Laboration 3,0
37 TDA548 0216 S Grundläggande programvaruutveckling, Tentamen 4,5 30/10-2019 em SB_MU Ändring 07/01-2020 fm M Ändring 19/08-2020 fm J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 TDA552 0117  Objektorienterad programmering och design, Muntlig tentamen 3,0
37 TDA552 0217  Objektorienterad programmering och design, Laboration 3,0
37 TDA552 0317 S Objektorienterad programmering och design, Inlämningsuppgift 1,5
11 TMV200 0104 E Diskret matematik, Tentamen 7,5 17/01-2020 em H Ändring 02/05-2020 fm DIST Ändring 28/08-2020 em J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 DAT017 0116  Maskinorienterad programmering, Laboration 3,0
37 DAT017 0216 S Maskinorienterad programmering, Tentamen 4,5 16/03-2020 em H Ändring 05/06-2020 fm H Ändring 21/08-2020 fm J
62 LSP310 0204 * 1)  Kommunikation och ingenjörskompetens, Inlämningsuppgift 0,0
11 TMV206 0107  Linjär algebra, Tentamen 6,0 20/03-2020 em H Ändring 09/06-2020 em J 24/08-2020 em J
11 TMV206 0207 S Linjär algebra, Laboration 1,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 DAT216 0114  2)  Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, Projekt 3,5
37 DAT216 0214 S 2)  Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, Tentamen 4,0 03/06-2020 em J 12/10-2019 em SB_MU Ändring 18/08-2020 fm J
62 LSP310 0104  1)  Kommunikation och ingenjörskompetens, Projekt 6,0
62 LSP310 0204 *S 1)  Kommunikation och ingenjörskompetens, Inlämningsuppgift 1,5


1) Kursen innehåller tema MTS 3,0 hp
2) Kursen innehåller tema MTS 1,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.