Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2018/2019 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKITE - INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2019/2020
SOFTWARE ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2019-02-21 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 MVE045 0105 E Matematisk analys, Tentamen 7,5 29/10-2019 em SB Ändring 07/01-2020 em SB_MU Ändring 25/08-2020 fm J
37 TDA367 0109 E Objektorienterat programmeringsprojekt, Projekt 7,5
Valbara kurser
62 LSP530 0199 * 1)  Skönlitteratur på engelska för ingenjörer, Projekt 3,5
32 SSY180 0107  Medicin för tekniker, del A, Tentamen 4,0 28/10-2019 fm H Ändring 07/04-2020 em DIST Ändring 19/08-2020 em J
45 TEK050 0105 * Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup, Inlämningsuppgift 4,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 TDA417 0119  Datastrukturer och algoritmer, Laboration 3,0
37 TDA417 0219 S Datastrukturer och algoritmer, Tentamen 4,5 14/01-2020 em H Ändring 30/04-2020 fm DIST Ändring 20/08-2020 fm J
Valbara kurser
37 DAT355 0117  A Kravhantering och användarupplevelse, Tentamen 4,5 15/01-2020 fm L 08/04-2020 em DIST Ändring 20/08-2020 fm L
37 DAT355 0217 S A Kravhantering och användarupplevelse, Inlämningsuppgift 3,0
16 FFY621 0106 E C+ Fysik för ingenjörer, Tentamen 7,5 14/01-2020 fm SB Ändring 07/04-2020 fm DIST Ändring 18/08-2020 em J
21 KTK112 0118  Kemi för ingenjörer, Tentamen 6,0 18/01-2020 fm M Ändring 08/04-2020 fm DIST Ändring 24/08-2020 em J
21 KTK112 0218 S Kemi för ingenjörer, Övning 1,5
62 LSP530 0199 *E 1)  Skönlitteratur på engelska för ingenjörer, Projekt 4,0
11 MVE080 0105 E Vetenskaplig visualisering, Inlämningsuppgift 7,5
30 SJO955 0117 E Juridisk introduktionskurs, Tentamen 7,5 15/01-2020 fm L 08/04-2020 em DIST Ändring 25/08-2020 fm L
32 SSY180 0207 S Medicin för tekniker, del B, Tentamen 3,5 17/01-2020 fm H Ändring 07/04-2020 em DIST Ändring 19/08-2020 em J
37 TDA357 0106  D+ Databaser, Tentamen 4,5 15/01-2020 em H Ändring 08/06-2020 em J 27/08-2020 em J
37 TDA357 0206 S D+ Databaser, Laboration 3,0
37 TDA452 0111  C Funktionell programmering, Laboration 3,0
37 TDA452 0211 S C Funktionell programmering, Tentamen 4,5 18/01-2020 fm L 02/05-2020 fm DIST Ändring
37 TDA567 0114  C Testning, felsökning och verifiering, Laboration 2,5
37 TDA567 0214 S C Testning, felsökning och verifiering, Tentamen 5,0 14/01-2020 fm SB_MU Ändring 08/04-2020 em DIST Ändring
45 TEK050 0105 *E Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup, Inlämningsuppgift 3,0
11 TMA521 0197 E Storskalig optimering, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 CTE031 0105 E 1)  A Teknikhistoria, Hemtentamen 7,5
37 DAT326 0116  Matematikens domänspecifika språk, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT326 0216 S Matematikens domänspecifika språk, Tentamen 4,0 17/03-2020 em H Ändring 25/08-2020 em J
37 DAT335 0117  2)  B+ Systematisk datahantering, Tentamen 4,5 16/03-2020 fm L 09/06-2020 fm L 19/08-2020 em L
37 DAT335 0217 S 2)  B+ Systematisk datahantering, Inlämningsuppgift 3,0
37 DAT420 0119  1)  Människa - dator interaktion, Inlämningsuppgift 4,5
37 DAT420 0219 S 1)  Människa - dator interaktion, Projekt 3,0
37 EDA322 0113  Digital konstruktion, Laboration 3,0
37 EDA322 0213 S Digital konstruktion, Tentamen 4,5 18/03-2020 em SB_MU Ändring 10/06-2020 em J 27/08-2020 em J
37 EDA344 0114  Datakommunikation, Laboration 2,0
37 EDA344 0214 S Datakommunikation, Tentamen 5,5 18/03-2020 em SB_MU Ändring 02/06-2020 fm SB_MU Ändring 17/08-2020 em J
45 IEK415 0198  Industriell ekonomi, Tentamen 4,5 Kontakta examinator 10/06-2020 em J 21/08-2020 fm J
45 IEK415 0298 S Industriell ekonomi, Projekt 3,0
11 MVE270 0108 E Flervariabelanalys, Tentamen 7,5 14/03-2020 fm SB_MU Ändring 08/06-2020 fm J 18/08-2020 em J
37 TDA357 0106  2)  Databaser, Tentamen 4,5 20/03-2020 fm H Ändring 08/06-2020 em J 27/08-2020 em J
37 TDA357 0206 S 2)  Databaser, Laboration 3,0
37 TDA384 0117  A+ Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S A+ Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 17/03-2020 fm SB_MU Ändring 09/01-2020 em J 19/08-2020 em J
45 TEK050 0105 * Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup, Inlämningsuppgift 4,5
45 TEK226 0117 E 1)  C Teknik och samhälle, Inlämningsuppgift 7,5
37 TMV028 0119  Ändliga automater och formella språk, Tentamen 6,0 19/03-2020 em SB_MU Ändring 19/08-2020 fm J
37 TMV028 0219 S Ändliga automater och formella språk, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 DAT257 0119 E Agile software project management, Projekt 7,5
11 MVE051 0113  Matematisk statistik och diskret matematik, Inlämningsuppgift 1,5
11 MVE051 0213 S Matematisk statistik och diskret matematik, Tentamen 6,0 04/06-2020 em J 07/01-2020 em SB_MU Ändring 26/08-2020 em J
Valbara kurser
45 TEK050 0105 *E Affärsplanering för tillväxtföretag: Venture Cup, Inlämningsuppgift 3,0


1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
2) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (DAT335, TDA357)
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.