Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan för kull 2017/2018 »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKDAT - DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2019/2020
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2019-02-13 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Modul
kod
Not Block Kursnamn, Modultyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -19 t o m aug -20

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 SSY080 0106 S B+ Transformer, signaler och system, Tentamen 7,5 31/10-2019 fm M Ändring 08/01-2020 em SB_MU Ändring 26/08-2020 em J
Valbara kurser
37 DAT026 0107 E C+ Matematisk modellering och problemlösning, Inlämningsuppgift 7,5
37 DAT257 0119 E Agile software project management, Projekt 7,5
16 FFY144 0119  Fysik 2, Tentamen 6,0 28/10-2019 em L 08/01-2020 fm M Ändring 25/08-2020 em J
16 FFY144 0219 S Fysik 2, Laboration 1,5
11 LMA017 0101 E Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 29/10-2019 em L 07/01-2020 fm L 20/08-2020 fm L
37 TDA384 0117  C Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S C Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 26/10-2019 em SB_MU Ändring 09/01-2020 em M Ändring 19/08-2020 em J

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
70 ENM156 0118 S 1)  D Hållbar utveckling och etik inom datateknik, Projekt 7,5
32 ERE103 0115  B+ Reglerteknik, Laboration 3,0
32 ERE103 0215 S B+ Reglerteknik, Tentamen 4,5 17/01-2020 em H Ändring 30/04-2020 fm DIST Ändring 20/08-2020 fm J

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 CTE031 0105 E 2)  A Teknikhistoria, Hemtentamen 7,5
37 DAT076 0111  C+ Web-applikationer, Inlämningsuppgift 1,5
37 DAT076 0211 S C+ Web-applikationer, Projekt 6,0
37 DAT326 0116  Matematikens domänspecifika språk, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT326 0216 S Matematikens domänspecifika språk, Tentamen 4,0 17/03-2020 em H Ändring 25/08-2020 em J
37 DAT420 0119  2) 3)  Människa - dator interaktion, Inlämningsuppgift 4,5
37 DAT420 0219 S 2) 3)  Människa - dator interaktion, Projekt 3,0
37 EDA223 0117  B+ Realtidssystem, Tentamen 4,5 16/03-2020 fm H Ändring 10/06-2020 em J 18/08-2020 fm L
37 EDA223 0217 S B+ Realtidssystem, Laboration 3,0
37 EDA263 0107  C+ Datasäkerhet, Tentamen 6,0 20/03-2020 em SB_MU Ändring 08/06-2020 em J 26/08-2020 em J
37 EDA263 0207 S C+ Datasäkerhet, Laboration 1,5
70 EOE054 0110 * Mätteknik, Tentamen 2,2
70 EOE054 0210 * Mätteknik, Konstruktionsövning 1,5
32 ETI147 0119 * 4)  Analog elektronik, Laboration 0,7
32 ETI147 0219 * 4)  Analog elektronik, Tentamen 3,0
11 MVE270 0108 E 5) 6)  Flervariabelanalys, Tentamen 7,5 14/03-2020 fm SB_MU Ändring 08/06-2020 fm J 18/08-2020 em J
11 MVE370 0111 * 2) 7)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0
37 TDA342 0110  C Avancerad funktionell programmering, Laboration 4,5
37 TDA342 0210 S C Avancerad funktionell programmering, Tentamen 3,0 21/03-2020 fm SB_MU Ändring 24/08-2020 em J
37 TDA357 0106  Databaser, Tentamen 4,5 20/03-2020 fm H Ändring 08/06-2020 em J 27/08-2020 em J
37 TDA357 0206 S Databaser, Laboration 3,0
37 TDA384 0117  A+ Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S A+ Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 17/03-2020 fm SB_MU Ändring 09/01-2020 em J 19/08-2020 em J
45 TEK226 0117 E 2)  C Teknik och samhälle, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK486 0115  1)  A Grön IT och innovation, Projekt 4,5
45 TEK486 0215 S 1)  A Grön IT och innovation, Dugga 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
37 TIN093 0114 E A+ Algoritmer, Tentamen 7,5 18/03-2020 fm SB_MU Ändring 27/08-2020 em J
37 TIN175 0117  D+ Introduktion till artificiell intelligens, Tentamen 2,5 06/04-2020 fm DIST Ändring
37 TIN175 0217  D+ Introduktion till artificiell intelligens, Projekt 3,5
37 TIN175 0317 S D+ Introduktion till artificiell intelligens, Inlämningsuppgift 1,5
37 TMV028 0119  Ändliga automater och formella språk, Tentamen 6,0 19/03-2020 em SB_MU Ändring 19/08-2020 fm J
37 TMV028 0219 S Ändliga automater och formella språk, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 4
Valbara kurser
37 DAT216 0114  3) 8)  Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, Projekt 3,5
37 DAT216 0214 S 3) 8)  Design och konstruktion av grafiska gränssnitt, Tentamen 4,0 03/06-2020 em J 12/10-2019 em SB_MU Ändring 18/08-2020 fm J
70 EOE054 0110 * Mätteknik, Tentamen 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
70 EOE054 0210 *S Mätteknik, Konstruktionsövning 0,8
32 ETI147 0119 * 4)  Analog elektronik, Laboration 0,8
32 ETI147 0219 *S 4)  Analog elektronik, Tentamen 3,0 04/06-2020 em J 11/10-2019 em SB_MU Ändring 24/08-2020 em J
11 MVE255 0108 E 5) 6)  Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 02/06-2020 em J 11/10-2019 fm SB_MU Ändring 28/08-2020 fm J
11 MVE370 0111 *E 2) 7)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5
11 MVE420 0114 E 2)  Nya teknologier, global risk och mänsklighetens framtid, Projekt 7,5
45 TEK130 0106 E 2)  A Vetenskapshistoria, Hemtentamen 7,5
45 TEK570 0117 E 2)  C Teknikens etik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

 
EXAMENSARBETE
88 DATX02 0106  Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Projekt 0.0      
37 DATX02 0206  Kandidatarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Projekt 15.0      
88 EENX15 0117  Kandidatarbete vid Elektroteknik, del A, Projekt 0.0      
32 EENX15 0217  Kandidatarbete vid Elektroteknik, del B, Projekt 15.0      
88 SEEX15 0117  Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del A, Projekt 0.0      
70 SEEX15 0217  Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del B, Projekt 15.0      

1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
3) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPIDE. Läs en av kurserna (DAT216, DAT420)
4) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPEES (ETI147)
5) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (MVE255, MVE270)
6) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPSYS. Läs en av kurserna (MVE255, MVE270)
7) Rekommendation: Rekommenderas för MPLOL (MVE370)
8) Kursen innehåller tema MTS 1,5 hp
* Modulen omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
DIG Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.