Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3  4 

Programplan för  
TISJL - SJÖINGENJÖR Läsår: 2018/2019
MARINE ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2018-02-21 av utbildningsområdesansvarig

Fjärde årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
30 SJO168 0113  Förbränningsmotorteknik, del A, Laboration 1,0
30 SJO168 0213  Förbränningsmotorteknik, del B, Inlämningsuppgift 2,7
30 SJO571 0118  1)  Sjöfartens miljöpåverkan, del A, Tentamen 6,0 29/10-2018 em L Ändring 08/01-2019 em L 30/08-2019 fm L
30 SJO571 0218 S 1)  Sjöfartens miljöpåverkan, del B, Projekt 1,5
30 SJO707 0113  Projekt i maskin- och driftteknik, del A, Inlämningsuppgift 3,8
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 LEU744 0118  Styr- och reglersystem, del A, Inlämningsuppgift 4,5
32 LEU744 0218 S Styr- och reglersystem, del B, Projekt 3,0
30 SJO168 0313  Förbränningsmotorteknik, del C, Inlämningsuppgift 0,5
30 SJO168 0413 S Förbränningsmotorteknik, del D, Tentamen 3,3 17/01-2019 em L 26/04-2019 fm L 22/08-2019 fm L
30 SJO707 0213  Projekt i maskin- och driftteknik, del B, Inlämningsuppgift 2,0
30 SJO707 0313 S Projekt i maskin- och driftteknik, del C, Laboration 1,7
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
30 SJO294 0117  2)  Marina risker och försäkringar, del A, Inlämningsuppgift 5,5
30 SJO294 0217 S 2)  Marina risker och försäkringar, del B, Tentamen 2,0 20/03-2019 fm L DIG 11/06-2019 fm L DIG 27/08-2019 fm L DIG
30 SJO741 0117  2)  Marina framdrivningssystem, del A, Inlämningsuppgift 2,5
30 SJO741 0217  2)  Marina framdrivningssystem, del B, Projekt 2,5
30 SJO741 0317 S 2)  Marina framdrivningssystem, del C, Tentamen 2,5 21/03-2019 em L 12/06-2019 fm L 20/08-2019 fm L
30 SJO786 0113 E 2)  Avancerade fartygsoperationer och dess tekniska aspekter, Tentamen 7,5 22/03-2019 fm L Kontakta examinator Ändring Kontakta examinator Ändring
Läsperiod 4
Valbara kurser
30 SJO126 0112 E 2)  Sjötransport av kondenserade gaser, Tentamen 7,5 05/06-2019 fm L 12/10-2018 em L 19/08-2019 fm L
30 SJO795 0112 E 2)  Klassning och konventioner, Projekt 7,5
30 SJO960 0117  2)  Fartygsdrift enligt IGF-koden, del A, Tentamen 4,5 05/06-2019 fm L Ändring 13/10-2018 fm L 19/08-2019 fm L Ändring
30 SJO960 0217  2)  Fartygsdrift enligt IGF-koden, del B, Laboration 1,5
30 SJO960 0317 S 2)  Fartygsdrift enligt IGF-koden, del C, Projekt 1,5
30 SJO965 0117  2)  Maritim ergonomi, del A, Projekt 3,5
30 SJO965 0217 S 2)  Maritim ergonomi, del B, Inlämningsuppgift 4,0
 
EXAMENSARBETE
88 MMSX05 0117  Examensarbete för Sjöingenjör, Övning 0.0      
30 MMSX05 0217  Examensarbete för Sjöingenjör, Examensarbete 15.0      
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
2) Obligatoriskt valbara: Två av dessa kurser krävs för examen (SJO126, SJO294, SJO741, SJO786, SJO795, SJO960, SJO965): 2 av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: må 13 jul 2020.