Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPLOL - LÄRANDE OCH LEDARSKAP, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
LEARNING AND LEADERSHIP, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-12 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
62 CIU212 0115  Lärande och ledarskap i praktiken 2, Inlämningsuppgift 1,5
62 CIU212 0215  Lärande och ledarskap i praktiken 2, Projekt 1,5
62 CIU212 0315 S Lärande och ledarskap i praktiken 2, Fältövning 4,5
62 CIU256 0117 E 1)  Naturvetenskapligt och tekniskt lärande 2, Inlämningsuppgift 7,5
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
11 MVE391 0116 E Lärande och ledarskap i praktiken - breddning, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK452 0116  Lärande och ledande i dysfunktionella organisationer, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK452 0216 S Lärande och ledande i dysfunktionella organisationer, Inlämningsuppgift 6,0
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Läsperiod 4
 
EXAMENSARBETE
62 CLSX35 0117  Masterexamensarbete vid Lärande och ledarskap, Examensarbete 30.0      
1) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: må 16 jul 2018.