Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPLOL - LÄRANDE OCH LEDARSKAP, MASTERPROGRAM Läsår: 2018/2019
LEARNING AND LEADERSHIP, MSC PROGR
Programplanen är fastställd 2018-02-12 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
0210 CIU220 0111 E Utbildningens uppgifter och ramar, Tentamen 7,5
11 MVE375 0111 E Matematik, undervisning och bedömning, Tentamen 7,5 27/10-2018 em SB-MU Ändring 08/01-2019 em SB-MU Ändring 21/08-2019 fm SB_M Ändring
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
62 CIU207 0115  Lärande och ledarskap i praktiken 1, Inlämningsuppgift 1,5
62 CIU207 0215  Lärande och ledarskap i praktiken 1, Projekt 1,5
62 CIU207 0315 S Lärande och ledarskap i praktiken 1, Fältövning 4,5
20 CIU226 0116 E 1)  Leda individ och grupp, Inlämningsuppgift 7,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
62 CIU216 0117 E Naturvetenskapligt och tekniskt lärande 1, Inlämningsuppgift 7,5
11 MVE365 0111 E Problemlösning och lärande, Tentamen 7,5 19/03-2019 fm SB Ändring 12/06-2019 fm M Ändring 27/08-2019 em M Ändring
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
62 CIU260 0112 E Utvecklingsprojekt i praktiken, Projekt 7,5
11 MVE380 0111 E Modeller för förståelse, Tentamen 7,5 03/06-2019 fm SB_DATA Ändring 12/10-2018 em SB Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
1) Kursen innehåller tema MTS 2,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018