Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 
Programinriktning:  gemens. för alla ALLM  ELKR 

Programplan för  
TIELL - ELEKTROTEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2018/2019
ELECTRICAL ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Programinriktning Allmän inriktning
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 SSY011 0115  D+ Elektriska system, Laboration 3,5
32 SSY011 0215 S D+ Elektriska system, Tentamen 4,0 02/11-2018 fm L 08/01-2019 em L Kontakta examinator
Valbara kurser
11 LMA017 0101 E 1) 2) 3) 4) 5)  Matematisk analys i flera variabler, Tentamen 7,5 30/10-2018 em L 07/01-2019 fm L 22/08-2019 fm L
32 SSY091 0114 * 1)  C+ Medicinsk elektronik, Tentamen 3,5
32 SSY180 0107  1)  Medicin för tekniker, del A, Tentamen 4,0 29/10-2018 fm M Ändring 25/04-2019 em M Ändring 21/08-2019 em J
32 SSY250 0109 S 1)  Tillämpad reglerdesign, Tentamen 7,5 01/11-2018 em L 09/01-2019 fm L 20/08-2019 fm L
Läsperiod 2
Valbara kurser
37 DAT066 0117  1)  Projekt, Tentamen 6,0 17/01-2019 fm L Ändring 24/04-2019 fm L Ändring 23/08-2019 fm L Ändring
37 DAT066 0217 S 1)  Projekt, Inlämningsuppgift 1,5
32 ENM061 0116  1)  A+ Kraftelektroniska omvandlare, Tentamen 6,0 19/01-2019 em SB-MU Ändring 24/04-2019 em SB_M Ändring 27/08-2019 em SB_M Ändring
32 ENM061 0216 S 1)  A+ Kraftelektroniska omvandlare, Laboration 1,5
59 LET564 0115  1) 3)  D Analog konstruktion, Projekt 2,5
59 LET564 0215 S 1) 3)  D Analog konstruktion, Tentamen 5,0 16/01-2019 em L 26/04-2019 em L 23/08-2019 fm L
37 LEU420 0101 S 1)  B+ Router och switchteknik, Projekt 7,5
32 SSY091 0114 *E 1)  C+ Medicinsk elektronik, Tentamen 4,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
32 SSY180 0207 S 1)  Medicin för tekniker, del B, Tentamen 3,5 18/01-2019 fm SB-MU Ändring 25/04-2019 em J 21/08-2019 em J
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
62 LSP127 0102 E A+ Engelska för yrkeslivet, Inlämningsuppgift 1,5
Valbara kurser
37 EDA322 0113  1) 6)  Digital konstruktion, Laboration 3,0
37 EDA322 0213 S 1) 6)  Digital konstruktion, Tentamen 4,5 20/03-2019 em SB_M Ändring 12/06-2019 em SB_M Ändring 29/08-2019 em SB_M Ändring
37 LEU061 0102 S 1)  Datakommunikation, Tentamen 7,5 18/03-2019 em L 10/06-2019 fm L 22/08-2019 fm L
32 LEU340 0198 E 1)  C+ Industriella styr och övervakningssystem, Projekt 7,5
11 LMA224 0107 E 4) 5)  D Matematisk överbryggningskurs, Tentamen 7,5 22/03-2019 fm L 11/06-2019 em L 28/08-2019 fm L
32 SSY305 0113 E 1)  C+ Kommunikationssystem, Tentamen 7,5 21/03-2019 em SB Ändring 12/06-2019 em SB_M Ändring 19/08-2019 em SB_M Ändring
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 LMU450 0103 S C+ Ekonomi och organisation, Tentamen 6,0 04/06-2019 fm L 12/10-2018 fm L 19/08-2019 fm L
 
EXAMENSARBETE
32 EENX20 0117  Examensarbete vid Elektroteknik, Examensarbete 15.0      
37 LMTX38 0105  Examensarbete vid Data- och informationsteknik, Examensarbete 15.0      
59 MCCX05 0108  Examensarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, Examensarbete 15.0      
70 SEEX20 0117  Examensarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, Examensarbete 15.0      
1) Obligatoriskt valbara: Välj bland dessa kurser (DAT066, EDA322, ENM061, LET564, LEU061, LEU340, LEU420, LMA017, SSY091, SSY180, SSY250, SSY305): 3 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPBME. (LMA017)
3) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPWPS (LET564, LMA017)
4) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPCOM (LMA017, LMA224)
5) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPSYS (samt LMT202 och SSY042/TMA982) (LMA017, LMA224)
6) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPEES (EDA322)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018