Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIDAL - DATATEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2018/2019
COMPUTER ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 DAT256 0118 E Software engineering project, Projekt 7,5
Valbara kurser
37 EDA093 0117  1)  C+ Operativsystem, Tentamen 6,0 27/10-2018 fm H Ändring 07/01-2019 fm SB Ändring 20/08-2019 em SB_M Ändring
37 EDA093 0217 S 1)  C+ Operativsystem, Laboration 1,5
37 EDA387 0111  1)  B+ Datornätverk, Laboration 1,5
37 EDA387 0211 S 1)  B+ Datornätverk, Tentamen 6,0 01/11-2018 fm H Ändring 08/01-2019 em M Ändring 29/08-2019 em SB-MU Ändring
16 FFR135 0100 E 1)  B+ Artificiella neurala nätverk, Tentamen 7,5 29/10-2018 fm L 08/01-2019 em SB Ändring 22/08-2019 em J
32 SSY011 0115  1) 2)  D+ Elektriska system, Laboration 3,5
32 SSY011 0215 S 1) 2)  D+ Elektriska system, Tentamen 4,0 02/11-2018 fm L 08/01-2019 em L Kontakta examinator
32 SSY180 0107  Medicin för tekniker, del A, Tentamen 4,0 29/10-2018 fm M Ändring 25/04-2019 em M Ändring 21/08-2019 em J
37 TDA384 0117  C Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S C Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 27/10-2018 em SB_M Ändring 09/01-2019 em SB Ändring 21/08-2019 em J
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 DAT066 0117  Projekt, Tentamen 6,0 17/01-2019 fm L Ändring 24/04-2019 fm L Ändring 23/08-2019 fm L Ändring
37 DAT066 0217 S Projekt, Inlämningsuppgift 1,5
Valbara kurser
37 DAT151 0112  1)  B Programspråk, Tentamen 6,0 14/01-2019 fm M Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 29/08-2019 em M Ändring
37 DAT151 0212 S 1)  B Programspråk, Laboration 1,5
37 DAT355 0117  1)  A Kravhantering och användarupplevelse, Tentamen 4,5 16/01-2019 fm L 26/04-2019 em L 22/08-2019 fm L
37 DAT355 0217 S 1)  A Kravhantering och användarupplevelse, Inlämningsuppgift 3,0
37 LEU420 0101 S 1)  B+ Router och switchteknik, Projekt 7,5
11 LMA521 0103 E 1) 3)  Tillämpad matematisk statistik, Tentamen 7,5 15/01-2019 fm L 26/04-2019 fm L 29/08-2019 fm L
32 SSY180 0207 S Medicin för tekniker, del B, Tentamen 3,5 18/01-2019 fm SB-MU Ändring 25/04-2019 em J 21/08-2019 em J
37 TDA352 0115  1)  D Kryptografi, Laboration 1,5
37 TDA352 0215 S 1)  D Kryptografi, Tentamen 6,0 18/01-2019 fm L 25/04-2019 fm M Ändring
37 TDA452 0111  1)  C Funktionell programmering, Laboration 3,0
37 TDA452 0211 S 1)  C Funktionell programmering, Tentamen 4,5 19/01-2019 fm L 25/04-2019 em M Ändring
37 TDA567 0114  1)  C Testning, felsökning och verifiering, Laboration 2,5
37 TDA567 0214 S 1)  C Testning, felsökning och verifiering, Tentamen 5,0 15/01-2019 fm H Ändring 26/04-2019 em M Ändring
37 TDA596 0107  1)  C Distribuerade system, Tentamen 6,0 15/01-2019 fm SB_M Ändring 25/04-2019 em M Ändring 21/08-2019 fm J
37 TDA596 0207 S 1)  C Distribuerade system, Laboration 1,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
62 LSP127 0102 E A+ Engelska för yrkeslivet, Inlämningsuppgift 1,5
Valbara kurser
37 DAT076 0111  1)  C+ Web-applikationer, Inlämningsuppgift 1,5
37 DAT076 0211 S 1)  C+ Web-applikationer, Projekt 6,0
37 DAT326 0116  1)  Matematikens domänspecifika språk, Inlämningsuppgift 3,5
37 DAT326 0216 S 1)  Matematikens domänspecifika språk, Tentamen 4,0 19/03-2019 em SB_M Ändring 27/08-2019 em SB_M Ändring
37 EDA263 0107  1)  C+ Datasäkerhet, Tentamen 6,0 23/03-2019 fm M Ändring 10/06-2019 em M Ändring 28/08-2019 em M Ändring
37 EDA263 0207 S 1)  C+ Datasäkerhet, Laboration 1,5
37 EDA322 0113  1) 2)  Digital konstruktion, Laboration 3,0
37 EDA322 0213 S 1) 2)  Digital konstruktion, Tentamen 4,5 20/03-2019 em SB_M Ändring 12/06-2019 em SB_M Ändring 29/08-2019 em SB_M Ändring
11 LMA201 0116 E 1) 3)  Tillämpad matematisk statistik, Tentamen 7,5 18/03-2019 fm L 10/06-2019 em L 29/08-2019 fm L
37 TDA289 0110  1) 4) 5)  A Människa - dator interaktion, Inlämningsuppgift 4,5
37 TDA289 0210 S 1) 4) 5)  A Människa - dator interaktion, Laboration 3,0
37 TDA384 0117  1)  A+ Principer för parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA384 0217 S 1)  A+ Principer för parallell programmering, Tentamen 4,5 19/03-2019 fm SB_M Ändring 09/01-2019 em J 21/08-2019 em J
45 TEK486 0115  6)  A Grön IT och innovation, Projekt 4,5
45 TEK486 0215 S 6)  A Grön IT och innovation, Dugga 3,0
37 TIN175 0117  1)  D+ Introduktion till artificiell intelligens, Tentamen 2,5 Kontakta examinator 24/04-2019 fm M Ändring
37 TIN175 0217  1)  D+ Introduktion till artificiell intelligens, Projekt 3,5
37 TIN175 0317 S 1)  D+ Introduktion till artificiell intelligens, Inlämningsuppgift 1,5
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
45 LMU450 0103 S C+ Ekonomi och organisation, Tentamen 6,0 04/06-2019 fm L 12/10-2018 fm L 19/08-2019 fm L
Valbara kurser
37 EDA234 0108 E 1)  Digital konstruktion, projektkurs, Projekt 7,5
 
EXAMENSARBETE
32 EENX20 0117  Examensarbete vid Elektroteknik, Examensarbete 15.0      
37 LMTX38 0105  Examensarbete vid Data- och informationsteknik, Examensarbete 15.0      
1) Obligatoriskt valbara: Välj mellan dessa kurser. OBS TDA383 kan alternativt läsas i läsperiod 3 (DAT076, DAT151, DAT326, DAT355, EDA093, EDA234, EDA263, EDA322, EDA387, FFR135, LEU420, LMA201, LMA521, SSY011, TDA289, TDA352, TDA384, TDA452, TDA567, TDA596, TIN175): 3 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Förkunskapskrav MPEES (EDA322, SSY011)
3) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (LMA201, LMA521)
4) Rekommendation: Förkunskapskrav MPIDE (TDA289)
5) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
6) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018