Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TIKEL - KEMITEKNIK, HÖGSKOLEINGENJÖR Läsår: 2018/2019
CHEMICAL ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2018-02-13 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
21 LKT032 0103  Allmän och oorganisk kemi, Tentamen 6,0 02/11-2018 fm SB Ändring 07/01-2019 fm M Ändring 19/08-2019 fm M Ändring
21 LKT032 0203 S Allmän och oorganisk kemi, Laboration 6,0
11 MVE530 0117 E Inledande matematik, Tentamen 3,0 30/10-2018 em SB-MU Ändring 08/01-2019 em SB-MU Ändring 20/08-2019 fm SB_M Ändring
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
21 LKT105 0110  Organisk kemi, Tentamen 6,0 14/01-2019 em SB Ändring 25/04-2019 em M Ändring 22/08-2019 fm M Ändring
21 LKT105 0210  Organisk kemi, del A, Laboration 1,5
11 MVE525 0117  Matematisk analys, Tentamen 6,0 19/01-2019 fm SB-MU Ändring 24/04-2019 em M Ändring 23/08-2019 em J
11 MVE525 0217 S Matematisk analys, Laboration 1,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
21 LKT053 0109  Fysikalisk kemi, Tentamen 6,0 18/03-2019 em SB_M Ändring 10/06-2019 fm J 26/08-2019 fm J
21 LKT105 0310 S Organisk kemi, del B, Laboration 4,5
11 MVE520 0117  Linjär algebra, Tentamen 3,0 21/03-2019 em SB Ändring 12/06-2019 fm M Ändring 28/08-2019 fm M Ändring
11 MVE520 0217 S Linjär algebra, Laboration 1,5
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
62 CIU200 0111 E Teknisk kommunikation 1, Projekt 4,5
21 LKT053 0209 S Fysikalisk kemi, Projekt 3,0
21 LKT084 0109  Industriell kemi, Tentamen 3,0 05/06-2019 fm SB_M Ändring 12/10-2018 fm SB Ändring 30/08-2019 fm J
21 LKT084 0209 S Industriell kemi, Projekt 4,5
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018