Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKSAM - SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
CIVIL ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2018-02-18 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
20 BOM355 0117 E 1)  D Geoteknik, Tentamen 6,0 29/10-2018 fm L 07/01-2019 fm SB Ändring 19/08-2019 fm M Ändring
11 MVE515 0117  C+ Beräkningsmatematik, fortsättningskurs, Tentamen 7,5 01/11-2018 em SB-MU Ändring 08/01-2019 em SB-MU Ändring 20/08-2019 em SB_M Ändring
11 MVE515 0217 S C+ Beräkningsmatematik, fortsättningskurs, Laboration 1,5
Läsperiod 2
Valbara kurser
20 BOM305 0117  2) 3)  C Projekteringsmetodik samordning, Projekt 6,0
20 BOM305 0217 S 2) 3)  C Projekteringsmetodik samordning, Projekt 1,5
20 BOM345 0117  1) 2) 4)  D Vattenteknik och miljö, Tentamen 5,0 15/01-2019 em SB Ändring 26/04-2019 fm SB Ändring 20/08-2019 em SB_M Ändring
20 BOM345 0217 S 1) 2) 4)  D Vattenteknik och miljö, Projekt 2,5
20 BOM365 0117  2) 5) 6)  B+ Byggnadsfysik och byggnadsakustik, civilingenjör, Tentamen 3,5 14/01-2019 fm SB-MU Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 22/08-2019 em J
20 BOM365 0217  2) 5) 6)  B+ Byggnadsfysik och byggnadsakustik, civilingenjör, del A, Projekt 2,0
20 BOM365 0317 S 2) 5) 6)  B+ Byggnadsfysik och byggnadsakustik, civilingenjör, del B, Projekt 2,0
20 BOM370 0117  2) 4)  A+ Hydrogeologi och geoteknik, civilingenjör, Tentamen 5,0 19/01-2019 em SB Ändring 25/04-2019 em SB_M Ändring 23/08-2019 fm J
20 BOM370 0217 S 2) 4)  A+ Hydrogeologi och geoteknik, civilingenjör, Projekt 2,5
45 ITS066 0117 E 7)  D Genus och teknik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK226 0117 E 7)  B Teknik och samhälle, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK600 0118 E 7)  A Digitalisering och samhälle, Tentamen 7,5
40 TME305 0117  2) 5)  D Strukturmekanik, Tentamen 4,5 18/01-2019 fm SB Ändring 26/04-2019 em M Ändring 29/08-2019 fm J
40 TME305 0217 S 2) 5)  D Strukturmekanik, Projekt 3,0
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
20 ATH100 0103 * 7)  Arkitektur och stadsbyggande: En kulturhistorisk orientering, Inlämningsuppgift 4,0
20 BOM280 0117 E 8)  C Hållbar utveckling för samhällsbyggare, Projekt 7,5
20 BOM295 0117 E 3)  C Byggproduktionsledning och logistik, Projekt 7,5
20 BOM340 0117  2) 5)  C+ Konstruktionsteknik, Tentamen 4,5 19/03-2019 fm H Ändring 10/06-2019 fm M Ändring 26/08-2019 fm J
20 BOM340 0217 S 2) 5)  C+ Konstruktionsteknik, Konstruktionsövning 3,0
20 BOM360 0117 E 1) 2) 4) 6)  A Infrastruktur, civilingenjör, Projekt 7,5
45 CTE031 0105 E 7)  A Teknikhistoria, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK226 0117 E 7)  C Teknik och samhälle, Inlämningsuppgift 7,5
Läsperiod 4
Valbara kurser
20 ATH100 0103 *S 7)  Arkitektur och stadsbyggande: En kulturhistorisk orientering, Inlämningsuppgift 3,5
20 BOM350 0117  2) 4) 9)  C+ Hydrologi och dagvatten, Tentamen 5,0 08/06-2019 fm M Ändring 12/10-2018 em SB Ändring 27/08-2019 em M Ändring
20 BOM350 0217 S 2) 4) 9)  C+ Hydrologi och dagvatten, Projekt 2,5
20 BOM375 0117  2) 5)  C+ Installationsteknik, civilingenjör, Tentamen 2,5 04/06-2019 fm H Ändring 13/10-2018 fm SB Ändring 30/08-2019 fm J
20 BOM375 0217 S 2) 5)  C+ Installationsteknik, civilingenjör, Projekt 5,0
20 BOM380 0117  3)  A Ledarskap och kommunikation, arbetssäkerhet och riskhantering, Tentamen 4,5 05/06-2019 fm SB Ändring 12/10-2018 fm SB Ändring 28/08-2019 fm SB-MU Ändring
20 BOM380 0217 S 3)  A Ledarskap och kommunikation, arbetssäkerhet och riskhantering, Projekt 3,0
45 TEK130 0106 E 7)  A Vetenskapshistoria, Tentamen 7,5
45 TEK570 0117 E 7)  C Teknikens etik, Tentamen 7,5
 
EXAMENSARBETE
88 ACEX10 0117  Kandidatarbete i Samhällsbyggnadsteknik, del A, Projekt 0.0      
20 ACEX10 0217  Kandidatarbete i Samhällsbyggnadsteknik, del B, Projekt 15.0      
88 IMSX15 0117  Kandidatarbete vid Industri- och materialvetenskap, del A, Projekt 0.0      
40 IMSX15 0217  Kandidatarbete vid Industri- och materialvetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 MMSX20 0117  Kandidatarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
30 MMSX20 0217  Kandidatarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 MVEX01 0106  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
11 MVEX01 0206  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 TEKX04 0106  10)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Projekt 0.0      
45 TEKX04 0206  10)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Projekt 15.0      
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,0 hp
2) Obligatoriskt valbara: Minst 15 hp av dessa kurser krävs för examen (BOM305, BOM340, BOM345, BOM350, BOM360, BOM365, BOM370, BOM375, TME305): 15.0 hp av kurserna krävs för examen
3) Rekommendation: Projekt- och produktionsledning (BOM295, BOM305, BOM380)
4) Rekommendation: Infrastruktur och anläggning (BOM345, BOM350, BOM360, BOM370)
5) Rekommendation: Byggnader och anläggningskonstruktioner (BOM340, BOM365, BOM375, TME305)
6) Rekommendation: Ljud och vibrationer (BOM360, BOM365)
7) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
8) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 6,0 hp
9) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 3,0 hp
10) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018