Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKTEM - TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
ENGINEERING MATHEMATICS
Programplanen är fastställd 2018-02-13 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 MVE295 0109  Komplex analys, Tentamen 6,0 01/11-2018 fm SB Ändring 09/01-2019 fm SB-MU Ändring 30/08-2019 em SB_M Ändring
16 MVE295 0209 S Komplex analys, Inlämningsuppgift 1,5
11 TMS150 0103 E Statistisk databehandling, Projekt 7,5
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 EEF031 0194 E Elektromagnetisk fältteori, Tentamen 7,5 17/01-2019 em H Ändring 25/04-2019 em H Ändring 22/08-2019 em J
11 MVE550 0118  Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, Tentamen 6,0 16/01-2019 fm M Ändring 24/04-2019 em SB_M Ändring 19/08-2019 em SB_M Ändring
11 MVE550 0218 S Stokastiska processer och Bayesiansk inferens, Inlämningsuppgift 1,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
11 MVE030 0105 E Fourieranalys, Tentamen 6,0 22/03-2019 fm M Ändring 10/06-2019 fm SB_M Ändring 27/08-2019 fm SB_M Ändring
11 MVE505 0116 E Diskret matematik, Tentamen 4,5 19/03-2019 em M Ändring 12/06-2019 em SB_M Ändring 28/08-2019 em J Ändring
45 TEK555 0116 E Industriell ekonomi för matematiker, Tentamen 4,5 16/03-2019 em SB_M Ändring 11/06-2019 em SB_M Ändring 23/08-2019 em J Ändring
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 MVE162 0115  Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering, Inlämningsuppgift 0,0
11 MVE162 0215 S Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering, Tentamen 7,5 03/06-2019 fm SB Ändring 07/01-2019 fm SB_M Ändring 28/08-2019 em J Ändring
Valbara kurser
11 MVE165 0107 E 1)  Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar, Tentamen 7,5
32 SSY310 0113  Reglerteknik, Projekt 3,0
32 SSY310 0213 S Reglerteknik, Tentamen 4,5 08/06-2019 em M Ändring 12/10-2018 em SB Ändring 30/08-2019 fm M Ändring
40 TME061 0114  1)  Hållfasthetslära och maskinelement, Konstruktionsövning 2,0
40 TME061 0214 S 1)  Hållfasthetslära och maskinelement, Tentamen 5,5 05/06-2019 fm SB Ändring 12/10-2018 em SB Ändring 27/08-2019 fm M Ändring
1) Rekommendation: Kurserna behandlar centrala tillämpningar av teknisk matematik (MVE165, TME061)
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018