Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKTEM - TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
ENGINEERING MATHEMATICS
Programplanen är fastställd 2018-02-13 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
11 MVE230 0108 E Matematisk programvara, Inlämningsuppgift 4,5
11 TMA660 0193 E Linjär algebra och geometri, Tentamen 4,5 27/10-2018 em L 07/01-2019 em SB_MU Ändring 26/08-2019 em SB_MU Ändring
11 TMA970 0197 E Inledande matematisk analys, Tentamen 6,0 31/10-2018 fm L 09/01-2019 em SB_MU Ändring 30/08-2019 fm SB_MU Ändring
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
16 FFM516 0113  Mekanik 1, Tentamen 3,0 15/01-2019 em SB_MU Ändring 24/04-2019 fm SB_MU Ändring 21/08-2019 fm M Ändring
11 MVE235 0108 E 1)  Matematisk orientering, Projekt 3,0
37 TIN213 0117  Programmeringsteknik, del A, Tentamen 3,0 26/04-2019 fm M Ändring 23/08-2019 fm M Ändring
11 TMA976 0105 E Matematisk analys, fortsättning, Tentamen 6,0 18/01-2019 em SB_MU Ändring 25/04-2019 fm SB_MU Ändring 22/08-2019 fm SB_MU Ändring
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
16 FFM516 0213 S Mekanik 1, Tentamen 4,5 21/03-2019 fm SB_MU Ändring 08/01-2019 em SB Ändring 21/08-2019 fm M Ändring
11 MVE036 0318 E Flervariabelanalys, Tentamen 7,5 16/03-2019 fm SB_MU Ändring 10/06-2019 fm H Ändring 27/08-2019 fm SB_MU Ändring
37 TIN213 0217  Programmeringsteknik, Laboration 0,0
37 TIN213 0317 S Programmeringsteknik, del B, Tentamen 3,0 12/06-2019 fm M Ändring 27/08-2019 fm SB Ändring
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 MVE302 0318  Sannolikhet och statistik, Tentamen 6,0 05/06-2019 fm M Ändring 20/08-2019 fm SB_MU Ändring
11 MVE302 0418 S Sannolikhet och statistik, Projekt 1,5
11 TMA671 0199 S Linjär algebra och numerisk analys, Tentamen 7,5 03/06-2019 em SB_MU Ändring 13/10-2018 fm SB Ändring 29/08-2019 fm M Ändring
1) Kursen innehåller tema MTS 1,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: fr 24 apr 2020.