Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKTFY - TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
ENGINEERING PHYSICS
Programplanen är fastställd 2018-02-13 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
32 ESS116 0111 * Elektriska nät och system, Tentamen 3,0
16 FFM234 0117  Vektorfält och klassisk fysik, Tentamen 3,0 29/10-2018 em M Ändring 07/01-2019 fm SB Ändring 19/08-2019 em SB_MU Ändring
16 FFM234 0217 S Vektorfält och klassisk fysik, Projekt 1,5
11 MVE025 0105 E Komplex matematisk analys, Tentamen 6,0 01/11-2018 fm SB Ändring 09/01-2019 fm SB_MU Ändring 30/08-2019 em SB_MU Ändring
16 TIF082 0117  Experimentell fysik 1 - mätteknik, Laboration 1,5
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 EEF031 0194 E Elektromagnetisk fältteori, Tentamen 7,5 17/01-2019 em H Ändring 25/04-2019 em H Ändring 22/08-2019 em SB_MU Ändring
32 ESS116 0111 *E Elektriska nät och system, Tentamen 4,5 14/01-2019 em M Ändring 26/04-2019 fm SB_MU Ändring 23/08-2019 em SB_MU Ändring
16 TIF082 0417  Experimentell fysik 1 - mätteknik, Laboration 3,0
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
59 FFY091 0194  Optik, Tentamen 4,5 19/03-2019 em SB_MU Ändring 12/06-2019 em SB_MU Ändring 26/08-2019 em M Ändring
59 FFY091 0294 S Optik, Laboration 1,5
11 MVE030 0105 E Fourieranalys, Tentamen 6,0 22/03-2019 fm M Ändring 10/06-2019 fm SB_MU Ändring 27/08-2019 fm SB_MU Ändring
16 TIF082 0317  Experimentell fysik 1 - mätteknik, Projekt 3,0
16 TIF082 0517  Experimentell fysik 1 - mätteknik, Studieresa 0,0
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
16 TIF075 0105 E 1)  Miljöfysik, Projekt 4,5
16 TIF082 0217  Experimentell fysik 1 - mätteknik, Projekt 1,5
11 TMA321 0194 E Matematisk statistik, Tentamen 4,5 03/06-2019 fm H Ändring 13/10-2018 em SB Ändring 28/08-2019 em SB_MU Ändring
Valbara kurser
32 ERE091 0194 E 2)  Reglerteknik, Tentamen 4,5 08/06-2019 em M Ändring 12/10-2018 em J 30/08-2019 fm SB Ändring
30 MHA081 0100 E 2)  Hållfasthetslära, Tentamen 4,5 07/06-2019 em SB Ändring 12/10-2018 fm M Ändring 21/08-2019 fm M Ändring
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 4,5 hp
2) Obligatoriskt valbara: En av kurserna måste väljas (ERE091, MHA081): 1 av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: må 16 jul 2018.