Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKTFY - TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
ENGINEERING PHYSICS
Programplanen är fastställd 2018-02-13 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
16 TIF275 0113  1)  Fysikingenjörens verktyg, Övning 1,5
11 TIF275 0213  1)  Fysikingenjörens verktyg, Laboration 1,5
16 TIF275 0313  1)  Fysikingenjörens verktyg, Projekt 1,5
11 TMA660 0193 E Linjär algebra och geometri, Tentamen 4,5 27/10-2018 em L 07/01-2019 em SB-MU Ändring 26/08-2019 em J Ändring
11 TMA970 0197 E Inledande matematisk analys, Tentamen 6,0 31/10-2018 fm L 09/01-2019 em SB-MU Ändring 30/08-2019 fm SB_M Ändring
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
16 FFM516 0113  Mekanik 1, Tentamen 3,0 15/01-2019 em SB-MU Ändring 24/04-2019 fm SB_M Ändring 21/08-2019 fm J
16 TIF275 0413  1)  Fysikingenjörens verktyg, Projekt 3,0
37 TIN213 0117  Programmeringsteknik, del A, Tentamen 3,0 26/04-2019 fm M Ändring 23/08-2019 fm SB_M Ändring
11 TMA976 0105 E Matematisk analys, fortsättning, Tentamen 6,0 18/01-2019 em SB-MU Ändring 25/04-2019 fm SB-MU Ändring 22/08-2019 fm SB_M Ändring
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
16 FFM516 0213 S Mekanik 1, Tentamen 4,5 21/03-2019 fm SB_M Ändring 08/01-2019 em SB Ändring 21/08-2019 fm SB_M Ändring
11 MVE035 0105 E Flervariabelanalys, Tentamen 6,0 16/03-2019 fm SB_M Ändring 10/06-2019 fm H Ändring 27/08-2019 fm SB_M Ändring
16 TIF275 0513 S 1)  Fysikingenjörens verktyg, Projekt 3,0
37 TIN213 0217  Programmeringsteknik, Laboration 0,0
37 TIN213 0317 S Programmeringsteknik, del B, Tentamen 3,0 12/06-2019 fm M Ändring 27/08-2019 fm J Ändring
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
16 FFM521 0112  Mekanik 2, Tentamen 4,5 07/06-2019 fm H Ändring 12/10-2018 fm M Ändring 29/08-2019 fm SB_M Ändring
16 FFM521 0212 S Mekanik 2, Projekt 1,5
11 TMA671 0199 S Linjär algebra och numerisk analys, Tentamen 7,5 03/06-2019 em SB_M Ändring 13/10-2018 fm SB Ändring 29/08-2019 fm SB_M Ändring
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018