Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKMAS - MASKINTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
MECHANICAL ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2018-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
30 MTF052 0106  Strömningsmekanik, Tentamen 6,0 01/11-2018 fm SB_M Ändring 09/01-2019 fm M Ändring 19/08-2019 fm J Ändring
30 MTF052 0206 S Strömningsmekanik, Laboration 1,5
32 SSY061 0115  Mekatronik, Laboration 2,0
32 SSY061 0215 S Mekatronik, Tentamen 5,5 30/10-2018 fm M Ändring 07/01-2019 em SB Ändring 21/08-2019 em J
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
32 ERE033 0107  D Reglerteknik, Konstruktionsövning + lab 2,0
32 ERE033 0207 S D Reglerteknik, Tentamen 5,5 18/01-2019 fm H Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 23/08-2019 fm J
Valbara kurser
30 MHA021 0197 E A+ Finit elementmetod (FEM), Tentamen 7,5 14/01-2019 em M Ändring 26/04-2019 em M Ändring 28/08-2019 em M Ändring
40 MMF092 0106 E 1)  C+ Maskinkonstruktion, Dugga 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
40 PPU055 0106  B Virtuell produktion, Tentamen 5,2 14/01-2019 fm SB Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 26/08-2019 fm J
40 PPU055 0206 S B Virtuell produktion, Laboration 2,3
70 SEE020 0118  1)  B Termisk energiomvandling, Tentamen 5,0 14/01-2019 fm M Ändring 26/04-2019 em M Ändring 27/08-2019 fm M Ändring
70 SEE020 0218 S 1)  B Termisk energiomvandling, Laboration 2,5
45 TEK475 0113  2)  C+ Praktiskt ledar- och entreprenörskap, Projekt 4,5
45 TEK475 0213 S 2)  C+ Praktiskt ledar- och entreprenörskap, Projekt 3,0
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
20 ATH100 0103 * 2)  Arkitektur och stadsbyggande: En kulturhistorisk orientering, Inlämningsuppgift 4,0
45 CTE031 0105 E 2)  A Teknikhistoria, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
40 DAT171 0114  C Objektorienterad programmeringsteknik i Python, Inlämningsuppgift 3,0
40 DAT171 0214 S C Objektorienterad programmeringsteknik i Python, Tentamen 4,5 19/03-2019 fm SB Ändring 11/06-2019 fm SB_DATA Ändring 20/08-2019 fm SB_DATA Ändring
30 MTF115 0117  A Värmeöverföring, Tentamen 4,5 20/03-2019 fm SB_M Ändring 12/06-2019 em SB-MU Ändring 29/08-2019 em M Ändring
30 MTF115 0217 S A Värmeöverföring, Konstruktionsövning + lab 3,0
11 MVE100 0106 E A+ Transformer- och differentialekvationer, Projekt 7,5
11 MVE370 0111 * 2)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0
40 PPU061 0114 E 2)  C+ Människa maskinsystem, Projekt 7,5
45 TEK125 0106 E A Logistik, Tentamen 7,5 20/03-2019 fm SB_M Ändring 10/06-2019 em SB_DATA Ändring 22/08-2019 em SB_M Ändring
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
11 TMS062 0111  C Matematisk statistik, Tentamen 6,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
11 TMS062 0211 S C Matematisk statistik, Konstruktionsövning 1,5
Valbara kurser
20 ATH100 0103 *S 2)  Arkitektur och stadsbyggande: En kulturhistorisk orientering, Inlämningsuppgift 3,5
11 MVE370 0111 *E 2)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5
 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Valbara kurser
0480 MPA020 0101 E Projektarbete M3, Projekt 3,0
0480 MPA030 0101 E Projektarbete, Projekt 3,0
0480 MPA041 0114 E Maskintekniskt projekt, Projekt 15,0
0480 TME050 0105 E Projekt, Projekt 7,5
 
EXAMENSARBETE
88 EENX15 0117  Kandidatarbete vid Elektroteknik, del A, Projekt 0.0      
32 EENX15 0217  Kandidatarbete vid Elektroteknik, del B, Projekt 15.0      
88 IMSX15 0117  Kandidatarbete vid Industri- och materialvetenskap, del A, Projekt 0.0      
40 IMSX15 0217  Kandidatarbete vid Industri- och materialvetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 MMSX20 0117  Kandidatarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
30 MMSX20 0217  Kandidatarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 MVEX01 0106  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
11 MVEX01 0206  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 SEEX15 0117  Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del A, Projekt 0.0      
70 SEEX15 0217  Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 TEKX04 0106  3)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Projekt 0.0      
45 TEKX04 0206  3)  Kandidatarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Projekt 15.0      
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 2,5 hp
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
3) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018