Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKKMT - KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
CHEMICAL ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2018-02-13 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
21 KAA095 0104 S D+ Separations- och apparatteknik, Tentamen 6,0 02/11-2018 fm H Ändring 08/01-2019 fm SB Ändring 22/08-2019 fm M Ändring
21 KAM010 0193 S A+ Analytisk kemi, Tentamen 4,5 31/10-2018 fm M Ändring 07/01-2019 fm SB Ändring 23/08-2019 fm J
21 KTK106 0116  B Kolloider och polymerer, Tentamen 3,0 29/10-2018 fm SB Ändring 09/01-2019 fm SB Ändring 21/08-2019 em J
21 KTK106 0216 S B Kolloider och polymerer, Projekt 1,5
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
70 ENM160 0116 S C+ Energiteknik, Tentamen 4,5 19/01-2019 fm H Ändring 26/04-2019 fm M Ändring 30/08-2019 fm SB_M Ändring
32 ESS217 0116  D+ Reglerteknik och mätteknik, Tentamen 4,5 16/01-2019 fm M Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 28/08-2019 em M Ändring
32 ESS217 0216 S D+ Reglerteknik och mätteknik, Laboration 1,5
45 KKM051 0194 E 1)  B Kemisk miljövetenskap, Tentamen 4,5 14/01-2019 fm H Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 23/08-2019 em J
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
21 KBT201 0116  2)  A Produkter och processer i ett hållbart samhälle, Projekt 3,0
21 KBT201 0216 S 2)  A Produkter och processer i ett hållbart samhälle, Tentamen 4,5 20/03-2019 fm M Ändring 12/06-2019 em M Ändring 27/08-2019 em SB_M Ändring
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 * 3) 4)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0
Läsperiod 4
Valbara kurser
21 KAA052 0115  5)  Matematisk modellering i kemitekniken, Projekt 3,0
21 KAA052 0215 S 5)  Matematisk modellering i kemitekniken, Tentamen 4,5 03/06-2019 fm H Ändring 13/10-2018 fm SB Ändring 26/08-2019 fm J
21 KBT290 0116  5)  C Kemi och material, Tentamen 6,0 08/06-2019 fm M Ändring 12/10-2018 fm SB Ändring 21/08-2019 fm J
21 KBT290 0216 S 5)  C Kemi och material, Laboration 1,5
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 *E 3) 4)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5
 
EXAMENSARBETE
88 BBTX01 0115  Kandidatarbete vid Biologi och bioteknik, del A, Projekt 0.0      
28 BBTX01 0215  Kandidatarbete vid Biologi och bioteknik, del B, Projekt 15.0      
88 KBTX10 0115  Kandidatarbete vid Kemi och kemiteknik, del A, Projekt 0.0      
21 KBTX10 0215  Kandidatarbete vid Kemi och kemiteknik, del B, Projekt 15.0      
88 MVEX01 0106  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
11 MVEX01 0206  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 4,5 hp
2) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
3) Rekommendation: Kursen rekommenderas för de som väljer mastersprogrammet Lärande och ledarskap, MPLOL (MVE370)
4) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
5) Obligatoriskt valbara: Valbarhet för studenter i årskurs 3 bland dessa kurser (KAA052, KBT290): 1 av kurserna krävs för examen
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018