Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKKMT - KEMITEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
CHEMICAL ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2018-02-13 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
21 KVM091 0109  Termodynamik, Tentamen 5,5 29/10-2018 em H Ändring 08/01-2019 fm SB-MU Ändring 21/08-2019 em J
21 KVM091 0209 S Termodynamik, Laboration 2,0
11 TMA074 0115  Matematisk statistik, Projekt 1,5
11 TMA074 0215 S Matematisk statistik, Tentamen 6,0 02/11-2018 fm SB-MU Ändring 07/01-2019 em SB-MU Ändring 30/08-2019 fm SB_M Ändring
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
21 KAA060 0193 S Transportprocesser, Tentamen 7,5 15/01-2019 fm SB Ändring 25/04-2019 fm SB_M Ändring 20/08-2019 fm SB_M Ändring
11 TMA683 0115  Tillämpad matematik, Projekt 1,5
11 TMA683 0215 S Tillämpad matematik, Tentamen 6,0 19/01-2019 fm SB-MU Ändring 24/04-2019 fm H Ändring 22/08-2019 em J
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
21 KAA146 0106  Grundläggande kemiteknik, Tentamen 7,5 20/03-2019 fm H Ändring 12/06-2019 fm SB Ändring 26/08-2019 fm J
21 KFK053 0106  Fysikalisk kemi, Tentamen 6,0 18/03-2019 fm SB Ändring 10/06-2019 em M Ändring 23/08-2019 fm J
21 KFK053 0206 S Fysikalisk kemi, Laboration 1,5
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
21 KAA146 0206 S Grundläggande kemiteknik, Projekt 3,0
21 KBT275 0115  Kemisk reaktionsteknik, Laboration 1,5
21 KBT275 0215 S Kemisk reaktionsteknik, Tentamen 3,0 03/06-2019 fm SB_M Ändring 13/10-2018 fm M Ändring 28/08-2019 fm SB_M Ändring
21 KOK081 0112  Oorganisk och organisk kemi, Tentamen 6,0 05/06-2019 fm SB_M Ändring 12/10-2018 em M Ändring 27/08-2019 fm SB_M Ändring
21 KOK081 0212 S Oorganisk och organisk kemi, Laboration 1,5
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018