Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKKEF - KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
CHEMICAL ENGINEERING WITH ENGINEERING PHYSICS
Programplanen är fastställd 2016-02-15 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
16 FUF040 0106 E C Kvantfysik, Inlämningsuppgift 6,0
21 KAA095 0104 S D+ Separations- och apparatteknik, Tentamen 6,0 02/11-2018 fm H Ändring 08/01-2019 fm SB Ändring 22/08-2019 fm M Ändring
21 KBT062 0113  A Teoretisk kemi, Dugga 3,0 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
70 ENM160 0116 S C+ Energiteknik, Tentamen 4,5 19/01-2019 fm H Ändring 26/04-2019 fm M Ändring 30/08-2019 fm SB_MU Ändring
21 KBT062 0213 S A Teoretisk kemi, Projekt 4,5
45 KKM052 0116 E 1)  B Kemisk miljövetenskap, Tentamen 6,0 14/01-2019 fm H Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 23/08-2019 em SB_MU Ändring
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
16 FFY012 0113  C+ Fasta tillståndets fysik, Laboration 1,5
16 FFY012 0213 S C+ Fasta tillståndets fysik, Tentamen 6,0 21/03-2019 em M Ändring 12/06-2019 em SB_MU Ändring 22/08-2019 em M Ändring
Valbara kurser
11 MVE455 0115  2) 3)  Partiella differentialekvationer, Projekt 1,5
11 MVE455 0215 S 2) 3)  Partiella differentialekvationer, Tentamen 3,0 18/03-2019 em SB_MU Ändring 11/06-2019 em M Ändring 29/08-2019 fm SB_MU Ändring
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 * 4)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0
Läsperiod 4
Valbara kurser
21 KAA052 0115  2)  Matematisk modellering i kemitekniken, Projekt 3,0
21 KAA052 0215 S 2)  Matematisk modellering i kemitekniken, Tentamen 4,5 03/06-2019 fm H Ändring 13/10-2018 fm SB Ändring 26/08-2019 fm SB_MU Ändring
30 MHA081 0100 E 2) 3)  Hållfasthetslära, Tentamen 4,5 07/06-2019 em SB Ändring 12/10-2018 fm M Ändring 21/08-2019 fm M Ändring
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 *E 4)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5
 
EXAMENSARBETE
88 BBTX01 0115  Kandidatarbete vid Biologi och bioteknik, del A, Projekt 0.0      
28 BBTX01 0215  Kandidatarbete vid Biologi och bioteknik, del B, Projekt 15.0      
88 KBTX10 0115  Kandidatarbete vid Kemi och kemiteknik, del A, Projekt 0.0      
21 KBTX10 0215  Kandidatarbete vid Kemi och kemiteknik, del B, Projekt 15.0      
88 MCCX02 0106  Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del A, Projekt 0.0      
59 MCCX02 0206  Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 MVEX01 0106  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
11 MVEX01 0206  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 TIFX04 0115  Kandidatarbete vid Fysik, del A, Projekt 0.0      
16 TIFX04 0215  Kandidatarbete vid Fysik, del B, Projekt 15.0      
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 6,0 hp
2) Obligatoriskt valbara: Valbarhet för studenter i årskurs 3: antingen läses KAA052, eller MHA081 och MVE455. (KAA052, MHA081, MVE455): 7.5 hp av kurserna krävs för examen
3) Rekommendation: Förkunskapskrav för MPAME (MHA081, MVE455)
4) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: må 13 jul 2020.