Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKKEF - KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
CHEMICAL ENGINEERING WITH ENGINEERING PHYSICS
Programplanen är fastställd 2016-02-15 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
21 KVM091 0109  Termodynamik, Tentamen 5,5 29/10-2018 em H Ändring 08/01-2019 fm SB_MU Ändring 21/08-2019 em SB_MU Ändring
21 KVM091 0209 S Termodynamik, Laboration 2,0
11 MVE295 0109  Komplex analys, Tentamen 6,0 01/11-2018 fm SB Ändring 09/01-2019 fm SB_MU Ändring 30/08-2019 em SB_MU Ändring
16 MVE295 0209 S Komplex analys, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
59 FFY616 0111  Elektrisk mätteknik och vågfysik, Tentamen 4,5 17/01-2019 fm H Ändring 24/04-2019 fm M Ändring 23/08-2019 fm M Ändring
59 FFY616 0211 S Elektrisk mätteknik och vågfysik, Laboration 3,0
21 KAA060 0193 S Transportprocesser, Tentamen 7,5 15/01-2019 fm SB Ändring 25/04-2019 fm SB_MU Ändring 20/08-2019 fm M Ändring

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
21 KAA146 0106  Grundläggande kemiteknik, Tentamen 7,5 20/03-2019 fm H Ändring 12/06-2019 fm SB Ändring 26/08-2019 fm SB_MU Ändring
11 MVE290 0109  Fouriermetoder, Tentamen 6,0 22/03-2019 fm SB_MU Ändring 10/06-2019 fm SB_MU Ändring 27/08-2019 fm SB_MU Ändring
11 MVE290 0209 S Fouriermetoder, Inlämningsuppgift 1,5

Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
21 KAA146 0206 S Grundläggande kemiteknik, Projekt 3,0
21 KBT275 0115  Kemisk reaktionsteknik, Laboration 1,5
21 KBT275 0215 S Kemisk reaktionsteknik, Tentamen 3,0 03/06-2019 fm SB_MU Ändring 13/10-2018 fm M Ändring 28/08-2019 fm SB_MU Ändring
32 SSY310 0113  Reglerteknik, Projekt 3,0
32 SSY310 0213 S Reglerteknik, Tentamen 4,5 08/06-2019 em M Ändring 12/10-2018 em SB Ändring 30/08-2019 fm SB Ändring


* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.