Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKELT - ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
ELECTRICAL ENGINEERING
Programplanen är fastställd 2018-02-22 av utbildningsområdesansvarig

Första årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
70 EMI084 0111 * Kretsanalys, Tentamen 2,2
70 EMI084 0211 * Kretsanalys, Inlämningsuppgift 0,8
70 EMI084 0311 * Kretsanalys, Laboration 0,7
59 MCC145 0118 * Tekniskt projekt i elektroteknik, Projekt 2,0
62 MCC145 0218 * Tekniskt projekt i elektroteknik, Inlämningsuppgift 1,5
11 TMV157 0112  Inledande matematik, Tentamen 6,0 31/10-2018 fm SB Ändring 08/01-2019 em SB_MU Ändring 28/08-2019 fm SB_MU Ändring
11 TMV157 0212 S Inledande matematik, Laboration 1,5
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
70 EMI084 0111 * Kretsanalys, Tentamen 2,3 19/01-2019 fm H Ändring 26/04-2019 em SB_MU Ändring 23/08-2019 fm M Ändring
70 EMI084 0211 * Kretsanalys, Inlämningsuppgift 0,7
70 EMI084 0311 *S Kretsanalys, Laboration 0,8
59 MCC145 0118 * Tekniskt projekt i elektroteknik, Projekt 2,5
62 MCC145 0218 *S Tekniskt projekt i elektroteknik, Inlämningsuppgift 1,5
11 TMV137 0112  Matematisk analys i en variabel, Tentamen 6,0 16/01-2019 fm SB_MU Ändring 24/04-2019 em M Ändring 19/08-2019 fm SB_MU Ändring
11 TMV137 0212 S Matematisk analys i en variabel, Laboration 1,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
37 TDA547 0110  Objektorienterad programmering, Laboration 2,5
37 TDA547 0210 S Objektorienterad programmering, Tentamen 5,0 18/03-2019 em M Ändring 10/06-2019 em SB_MU Ändring 20/08-2019 fm SB_MU Ändring
11 TMV143 0116  Linjär algebra, Tentamen 6,0 23/03-2019 em SB_MU Ändring 11/06-2019 em SB_MU Ändring 26/08-2019 em SB_MU Ändring
11 TMV143 0216 S Linjär algebra, Laboration 1,5
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
37 EDA216 0106  Grundläggande datorteknik, Tentamen 4,5 04/06-2019 fm M Ändring 27/10-2018 fm M Ändring 22/08-2019 fm SB_MU Ändring
37 EDA216 0206 S Grundläggande datorteknik, Laboration 3,0
16 FFY401 0102 E Fysik, Tentamen 7,5 07/06-2019 em M Ändring 12/10-2018 em M Ändring 21/08-2019 em SB_MU Ändring
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: må 16 jul 2018.