Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKBIO - BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
BIOENGINEERING
Programplanen är fastställd 2016-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
21 KBT120 0107 S D+ Planering och utvärdering av experiment, Tentamen 7,5 02/11-2018 fm SB Ändring 08/01-2019 fm SB Ändring 22/08-2019 fm SB Ändring
28 KMB056 0106  Molekylär bioteknik, Tentamen 9,0 30/10-2018 em SB Ändring 09/01-2019 em SB Ändring 21/08-2019 fm J
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
21 KKR091 0115  1)  Bioreaktionsteknik, Laboration 2,0
21 KKR091 0215 S 1)  Bioreaktionsteknik, Tentamen 7,0 16/01-2019 fm H Ändring 26/04-2019 fm SB Ändring 23/08-2019 fm J
28 KMB056 0206 S Molekylär bioteknik, Laboration 4,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 IEK415 0198  2)  Industriell ekonomi, Tentamen 4,5 Kontakta examinator 12/06-2019 em SB_M Ändring 23/08-2019 fm J
45 IEK415 0298 S 2)  Industriell ekonomi, Projekt 3,0
0114 KMG042 0113  2)  Modellorganismer i molekylärbiologi, Laboration 2,0
0114 KMG042 0213 S 2)  Modellorganismer i molekylärbiologi, Tentamen 5,5 20/03-2019 em SB Ändring 20/08-2019 fm M Ändring
45 TEK075 0106 E 2)  A Arbetsorganisation, Tentamen 7,5 18/03-2019 em SB_M Ändring 11/06-2019 fm SB-MU Ändring 30/08-2019 em J
32 TMA982 0111  2)  Linjära system och transformer, Laboration 2,5
32 TMA982 0211 S 2)  Linjära system och transformer, Tentamen 5,0 22/03-2019 em H Ändring 10/06-2019 em M Ändring 29/08-2019 fm SB_M Ändring
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 * 3) 4)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0
Läsperiod 4
Valbara kurser
21 KAA052 0115  2)  Matematisk modellering i kemitekniken, Projekt 3,0
21 KAA052 0215 S 2)  Matematisk modellering i kemitekniken, Tentamen 4,5 03/06-2019 fm H Ändring 13/10-2018 fm SB Ändring 26/08-2019 fm J
21 KAA150 0104 S 2)  Separationsteknik, Tentamen 7,5 07/06-2019 em J Ändring 12/10-2018 em M Ändring 28/08-2019 em SB_M Ändring
21 KOK081 0112  2)  Oorganisk och organisk kemi, Tentamen 6,0 05/06-2019 fm SB_M Ändring 12/10-2018 em M Ändring 27/08-2019 fm SB_M Ändring
21 KOK081 0212 S 2)  Oorganisk och organisk kemi, Laboration 1,5
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 *E 3) 4)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5
 
ÖVRIGT
Ej bundet till läsperiod
Frivilliga kurser
28 KBT175 0108 E Individuellt projekt i bioteknik, grundläggande nivå, Projekt 15,0
 
EXAMENSARBETE
88 BBTX01 0115  Kandidatarbete vid Biologi och bioteknik, del A, Projekt 0.0      
28 BBTX01 0215  Kandidatarbete vid Biologi och bioteknik, del B, Projekt 15.0      
88 KBTX10 0115  Kandidatarbete vid Kemi och kemiteknik, del A, Projekt 0.0      
21 KBTX10 0215  Kandidatarbete vid Kemi och kemiteknik, del B, Projekt 15.0      
88 MVEX01 0106  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
11 MVEX01 0206  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,0 hp
2) Obligatoriskt valbara: Valbarhet för studenter i årskurs 3 bland dessa kurser; rekommenderade kurser inför olika mastersprogram, se Utbildningsplanen. (IEK415, KAA052, KAA150, KMG042, KOK081, TEK075, TMA982): 2 av kurserna krävs för examen
3) Rekommendation: Kursen rekommenderas för de som väljer mastersprogrammet Lärande och ledarskap, MPLOL (MVE370)
4) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: to 02 sep 2010. Ändrad: må 16 jul 2018