Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKBIO - BIOTEKNIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2018/2019
BIOENGINEERING
Programplanen är fastställd 2016-02-17 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -18 t o m aug -19
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
21 KFK163 0115  Fysikalisk kemi, Laboration 1,5
21 KFK163 0215 S Fysikalisk kemi, Tentamen 6,0 31/10-2018 em SB Ändring 09/01-2019 fm M Ändring 21/08-2019 fm SB_MU Ändring
11 TMS146 0115  Grundkurs i matematisk statistik, Laboration 1,5
11 TMS146 0215 S Grundkurs i matematisk statistik, Tentamen 6,0 27/10-2018 fm SB Ändring 07/01-2019 em SB_MU Ändring 19/08-2019 fm M Ändring
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
21 KAA060 0193 S Transportprocesser, Tentamen 7,5 15/01-2019 fm SB Ändring 25/04-2019 fm SB_MU Ändring 20/08-2019 fm M Ändring
11 TMA683 0115  Tillämpad matematik, Projekt 1,5
11 TMA683 0215 S Tillämpad matematik, Tentamen 6,0 19/01-2019 fm SB_MU Ändring 24/04-2019 fm H Ändring 22/08-2019 em SB_MU Ändring
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
21 KFK176 0106  Kolloid- och ytkemi, Tentamen 4,5 19/03-2019 em SB Ändring 10/06-2019 fm M Ändring 28/08-2019 fm SB_MU Ändring
21 KFK176 0206 S Kolloid- och ytkemi, Laboration 1,5
28 KMB041 0110 * Metabolism och teknisk mikrobiologi, Laboration 1,5
28 KMB041 0210 * Metabolism och teknisk mikrobiologi, Tentamen 3,0
28 KMG050 0103 E Cell- och molekylärbiologi 2, Tentamen 4,5 22/03-2019 em M Ändring 12/06-2019 fm M Ändring 27/08-2019 em M Ändring
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
32 EEM066 0115 E Elektricitetslära med biomedicinsk teknik, Tentamen 4,5 03/06-2019 fm M Ändring 12/10-2018 fm SB Ändring 29/08-2019 em M Ändring
45 KKM081 0115 S 1)  Biokemisk miljövetenskap, Tentamen 6,0 07/06-2019 fm SB Ändring 25/04-2019 fm M Ändring 23/08-2019 em SB_MU Ändring
28 KMB041 0110 * Metabolism och teknisk mikrobiologi, Laboration 1,5
28 KMB041 0210 *S Metabolism och teknisk mikrobiologi, Tentamen 3,0 05/06-2019 fm H Ändring 13/10-2018 em SB Ändring 26/08-2019 em M Ändring
1) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 6,0 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: må 16 jul 2018.