Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2  3 

Programplan för  
TKTFY - TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR Läsår: 2017/2018
Programplanen är fastställd 2017-02-13 av utbildningsområdesansvarig

Tredje årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -17 t o m aug -18
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
16 FTF140 0195 E D+ Termodynamik och statistisk mekanik, Tentamen 7,5 26/10-2017 fm M 19/12-2017 fm M 28/08-2018 fm M
16 FUF040 0106 E C Kvantfysik, Inlämningsuppgift 6,0
Valbara kurser
16 TIF090 0106 * 1)  Experimentell fysik 2 - bas, Projekt 1,5
16 TIF095 0106 * 1)  Experimentell fysik 2 - tillägg, Projekt 1,5
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
16 TIF100 0106 E B+ Tillämpad kvantfysik, Projekt 4,5 Kontakta examinator 05/04-2018 fm M 29/08-2018 fm M
Valbara kurser
37 EDA452 0112  Grundläggande datorteknik, Tentamen 4,5 08/01-2018 fm M Kontakta examinator 23/08-2018 fm M
37 EDA452 0212 S Grundläggande datorteknik, Laboration 3,0
70 EEM021 0107  A Högfrekvensteknik, Tentamen 6,0 08/01-2018 em H 06/04-2018 fm SB 21/08-2018 em M
59 EEM021 0207 S A Högfrekvensteknik, Laboration 1,5
16 FTF131 0100 E 2)  Matematisk fysik, Tentamen 4,5 08/01-2018 em SB 06/04-2018 em SB 27/08-2018 fm SB
16 FUF045 0106 E 2)  Speciell relativitetsteori, Tentamen 4,5 09/01-2018 em SB 04/04-2018 fm SB 24/08-2018 fm SB
11 MVE170 0107 E Grundläggande stokastiska processer, Tentamen 7,5 08/01-2018 em SB 04/04-2018 fm SB Ändring 28/08-2018 em SB Ändring
70 RRY120 0109 E 2)  Planeternas fysik, Inlämningsuppgift 4,5
37 TDA550 0104  Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, Tentamen 4,5 12/01-2018 em M 04/04-2018 fm M 22/08-2018 fm SB_MU
37 TDA550 0204 S Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs, Laboration 3,0
16 TIF090 0106 * 1)  Experimentell fysik 2 - bas, Projekt 1,5
16 TIF095 0106 * 1)  Experimentell fysik 2 - tillägg, Projekt 3,0
11 TMA690 0194 E 2)  Partiella differentialekvationer, Tentamen 4,5 11/01-2018 fm SB_MU 06/04-2018 fm SB 20/08-2018 em SB
30 TME055 0106 E 2)  Strömningsmekanik, Tentamen 4,5 12/01-2018 em M 04/04-2018 fm M 31/08-2018 em M
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Obligatoriska kurser
16 FFY012 0113  C+ Fasta tillståndets fysik, Laboration 1,5
16 FFY012 0213 S C+ Fasta tillståndets fysik, Tentamen 6,0 15/03-2018 em SB_MU 08/06-2018 em SB_MU 23/08-2018 em SB
Valbara kurser
16 TIF090 0106 *E 1)  Experimentell fysik 2 - bas, Projekt 1,5
16 TIF095 0106 *E 1)  Experimentell fysik 2 - tillägg, Projekt 1,5
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 * 3) 4)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 3,0
Läsperiod 4
Obligatoriska kurser
16 FUF050 0106 E 5)  C+ Subatomär fysik, Tentamen 6,0 29/05-2018 fm SB_MU 06/10-2017 em M 30/08-2018 em SB_MU
Frivilliga kurser
11 MVE370 0111 *E 3) 4)  Matematik och samhälle, Inlämningsuppgift 4,5
 
EXAMENSARBETE
88 EENX15 0117  Kandidatarbete vid Elektroteknik, del A, Projekt 0.0      
32 EENX15 0217  Kandidatarbete vid Elektroteknik, del B, Projekt 15.0      
88 MCCX02 0106  Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del A, Projekt 0.0      
59 MCCX02 0206  Kandidatarbete vid Mikroteknologi och nanovetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 MMSX20 0117  Kandidatarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
30 MMSX20 0217  Kandidatarbete vid Mekanik och maritima vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 MVEX01 0106  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del A, Projekt 0.0      
11 MVEX01 0206  Kandidatarbete vid Matematiska vetenskaper, del B, Projekt 15.0      
88 SEEX15 0117  Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del A, Projekt 0.0      
70 SEEX15 0217  Kandidatarbete vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, del B, Projekt 15.0      
88 TIFX04 0115  Kandidatarbete vid Fysik, del A, Projekt 0.0      
16 TIFX04 0215  Kandidatarbete vid Fysik, del B, Projekt 15.0      
1) Obligatoriskt valbara: en av kurserna måste väljas beroende på inriktning (TIF090, TIF095): 1 av kurserna krävs för examen
2) Rekommendation: Vid inriktning med TIF090 rekommenderas att två av följande kurser väljs (FTF131, FUF045, RRY120, TMA690, TME055)
3) Rekommendation: Kursen rekommenderas för de som väljer masterprogrammet i Lärande och ledarskap, MPLOL (MVE370)
4) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
5) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: må 13 jul 2020.