Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Blockschema »   Tillåtna byten »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSCM - SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, MASTERPROGRAM Läsår: 2016/2017
Programplanen är fastställd 2016-02-15 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar

Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -16 t o m aug -17

HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Valbara kurser
45 IEK312 0111 E B Kvalitetsutveckling, Tentamen 7,5 29/10-2016 fm SB 20/12-2016 fm M Ändring 18/08-2017 em M
45 TEK230 0107 E 1)  D+ Lean produktion, Inlämningsuppgift 7,5 28/10-2016 fm H
45 TEK275 0108 * 1)  Projects in supply chain management, Projekt 7,5
45 TEK315 0108 E D+ Strategic management and economics of intellectual property, Tentamen 7,5 25/10-2016 em M 21/12-2016 em M 17/08-2017 em M
45 TEK325 0109 E 1)  A Distribution economy and structure, Tentamen 7,5
45 TEK460 0113 E B Improving healthcare service design and delivery, Tentamen 7,5
45 TEK465 0113 E 1)  A Hållbara transporter, Inlämningsuppgift 7,5
45 TEK495 0114 E A Design och innovation, Inlämningsuppgift 7,5

Läsperiod 2
Valbara kurser
45 IBB136 0116  A Project management, Tentamen 1,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 IBB136 0216  A Project management, Projekt 3,0
45 IBB136 0316 S A Project management, Inlämningsuppgift 3,0
45 TEK275 0108 *E 1)  Projects in supply chain management, Projekt 7,5
45 TEK320 0108 E 2)  C ICT economics and policy, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK405 0111 E 3)  D Organisatoriskt beteende - orientering, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator

 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
45 ITR585 0104 S 1)  A+ Ledning och styrning av fysisk distribution, Tentamen 7,5 18/03-2017 em SB 08/06-2017 em M 22/08-2017 em M
45 TEK211 0113  C Hantering av varumärkesidentiteter, Laboration 3,0
45 TEK211 0213 S C Hantering av varumärkesidentiteter, Tentamen 4,5 14/03-2017 fm SB 07/06-2017 fm M 14/08-2017 em M
45 TEK216 0112  B Idéutvärdering, Tentamen 4,5 16/03-2017 fm M 09/06-2017 em M 17/08-2017 fm M
45 TEK216 0212 S B Idéutvärdering, Laboration 3,0
45 TEK350 0109  D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Laboration 1,5
45 TEK350 0209 S D Intellektuell egendom och innovationsstrategier, Tentamen 6,0 17/03-2017 fm M 09/06-2017 fm M 25/08-2017 em M

Läsperiod 4
Valbara kurser
45 IBB136 0116  B Project management, Tentamen 1,5
45 IBB136 0216  B Project management, Projekt 3,0
45 IBB136 0316 S B Project management, Inlämningsuppgift 3,0
45 ITR362 0114 E 1) 4)  C Hållbar logistik, Tentamen 7,5 Kontakta examinator Kontakta examinator Kontakta examinator
45 TEK030 0105 E 3)  Organisatoriskt beteende, Tentamen 7,5 Kontakta examinator
45 TEK306 0113 E A Ledning av öppen innovation och nätverksbaserade marknader, Laboration 7,5
45 TEK360 0110 E D International business relationships, Tentamen 7,5 31/05-2017 em E_DATA Ändring 08/10-2016 em M 21/08-2017 fm E_DATA Ändring

 
EXAMENSARBETE
45 TEKX08 0108  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0109  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del A, Examensarbete 30.0      
45 TEKX60 0209  Masterexamensarbete vid Teknikens ekonomi och organisation, del B, Examensarbete 30.0      

1) Obligatoriskt valbara: Minst 15hp skall väljas (ITR362, ITR585, TEK230, TEK275, TEK325, TEK465): 15.0 hp av kurserna krävs för examen
2) Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
3) Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (TEK030, TEK405)
4) Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 7,5 hp
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.