Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​
Blockschema »   Utbildningsplan »  | Årskurs:  1  2 

Programplan för  
MPSOF - SOFTWARE ENGINEERING - UTVECKLING OCH IMPLEMENTERING AV MJUKVARA, MASTERPROGRAM Läsår: 2015/2016
Programplanen är fastställd 2015-02-19 av utbildningsområdesansvarig

Andra årskursen
Förklaringar
Inst Kurskod Moment
kod
Not Block Kursnamn, Momenttyp Omfattning/
period
Ordinarie
tentamen
Omtentamina
okt -15 t o m aug -16
HÖSTTERMIN
Läsperiod 1
Obligatoriska kurser
37 DAT265 0111 * D Software evolution project, Projekt 7,5
Valbara kurser
60 CIU151 0108  Innovation and entrepreneurship, del A, Inlämningsuppgift 7,5
37 EDA122 0107  C Feltoleranta datorsystem, Tentamen 6,0 27/10-2015 fm M 07/01-2016 em M 18/08-2016 em M
37 EDA122 0207 S C Feltoleranta datorsystem, Laboration 1,5
37 TDA293 0110  B Software engineering med formella metoder, Laboration 2,5
37 TDA293 0210 S B Software engineering med formella metoder, Tentamen 5,0 30/10-2015 em V Ändring 05/01-2016 fm H
37 TDA383 0114  Parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA383 0214 S Parallell programmering, Tentamen 4,5 24/10-2015 em M 07/01-2016 em H 22/08-2016 em M
60 TDA497 0112  Interaction design methodology, Tentamen 4,0
60 TDA497 0212 S Interaction design methodology, Projekt 3,5
37 TIN093 0114 E A Algoritmer, Tentamen 7,5 24/10-2015 em M 07/01-2016 fm H Ändring 25/08-2016 em M
Läsperiod 2
Obligatoriska kurser
37 DAT265 0111 *E D Software evolution project, Projekt 7,5
Valbara kurser
60 CIU151 0208 S Innovation and entrepreneurship, del B, Projekt 7,5
37 DAT166 0115  B Software product line engineering, Projekt 4,5
37 DAT166 0215 S B Software product line engineering, Tentamen 3,0 14/01-2016 fm L 04/04-2016 fm L 26/08-2016 fm L Ändring
37 TDA251 0107 E C Algoritmer, fortsättningskurs, Projekt 7,5
37 TDA593 0109 E B Modelldriven mjukvaruutveckling, Projekt 7,5
37 TDA596 0107  C Distribuerade system, Tentamen 6,0 12/01-2016 fm H 07/04-2016 em M 17/08-2016 fm SB
37 TDA596 0207 S C Distribuerade system, Laboration 1,5
 
VÅRTERMIN
Läsperiod 3
Valbara kurser
37 EDA222 0106  B Realtidssystem, Tentamen 4,5 14/03-2016 fm M 08/04-2016 em M 22/08-2016 em M
37 EDA222 0206 S B Realtidssystem, Laboration 3,0
37 EDA263 0107  C Datasäkerhet, Tentamen 6,0 19/03-2016 fm H 09/04-2016 em SB 24/08-2016 em M
37 EDA263 0207 S C Datasäkerhet, Laboration 1,5
37 TDA342 0110  C Avancerad funktionell programmering, Laboration 4,5
37 TDA342 0210 S C Avancerad funktionell programmering, Tentamen 3,0 15/03-2016 fm H 22/08-2016 em M
37 TDA383 0114  Parallell programmering, Laboration 3,0
37 TDA383 0214 S Parallell programmering, Tentamen 4,5 19/03-2016 em M 22/08-2016 em M
Läsperiod 4
Valbara kurser
37 TDA602 0112  A Språkbaserad datasäkerhet, Projekt 4,5
37 TDA602 0212 S A Språkbaserad datasäkerhet, Laboration 3,0
 
EXAMENSARBETE
60 CIUX02 0108  Masterexamensarbete vid Tillämpad informationsteknologi, Examensarbete 30.0      
37 DATX05 0108  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0109  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del A, Examensarbete 30.0      
37 DATX60 0209  Masterexamensarbete vid Data- och informationsteknik, del B, Examensarbete 30.0      
* Momentet omfattar undervisning i annan period
S Slutbetyg. Alla prov (moment) rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
E Enda prov. Betyg i prov ger slutbetyg på kursen.
picture

Publicerad: fr 24 apr 2020.